Torsdag 27 Jan
Stockholm

"Påtvingat gymnasium helt fel för barn med ADHD och autism"

"Barn med ADHD är kreativa och snabbtänkta. Hjälp dem hitta rätt på andra sätt i stället för att tvinga på dem fler undervisningstimmar som inte är anpassade efter dem", skriver gruppen Autism & ADHD - Böcker och Stöd.

Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Besök gruppens Facebooksida.

Hej Aida, Gymnasie- och Kunskapslyftsministern!

Vi är en grupp författare som skriver för barn med autism och ADHD. Vi är också högutbildade mammor till barn som inte går i särskolan. Barn som får kämpa med diagnos i en skola med lärare som inte är utbildade att undervisa dem. Smarta barn som får underkänt. Du vill införa obligatoriskt gymnasium. Målet är att fler ska platsa på arbetsmarknaden. Men problemet är att utgallringen redan har skett innan barnen når gymnasiet. Och utgallringen kommer att kvarstå efter obligatoriskt gymnasium. Samma individer, tre år senare - fortfarande de minst intressanta för arbetsmarknaden. 

Är det rimligt att sätta mål i grundskolan som 15 procent inte når? Är det rimligt att lägga till ännu ett misslyckande ovanpå med obligatoriskt gymnasium för dessa barn? Praktiskt lagd eller läshuvud. Barn som inte fått möta rätt pedagogik. Alla har rätt att lyckas på sitt sätt. Snälla nya gymnasieminister, visa att ett kunskapslyft inte behöver vara akademiskt, kom med nya idéer och utgå ifrån en ordentlig utredning kring vilka barnen är som inte når kunskapsmålen. Fråga dem, deras föräldrar och experterna på dessa barn vad de skulle behöva för att nå ut på arbetsmarknaden.

Till exempel: Storsatsningar på specialpedagoger inom NPF i grundskolan. "Omvänd inkludering" med bildstöd med mera som gynnar hela klassen. Lärlingssystemet från Danmark. 

Eller kanske en gymnasiegren med huvudsakligen praktik och möjlighet att välja att läsa in vilka ämnen man vill och kan för att känna att man äntligen får lyckas - praktikplatser som väljs utifrån barnens styrkor, handledare med obligatorisk snabbkurs i NPF och tillgång till rätt specialpedagoger.

Barn med exempelvis autismspektrumtillstånd har "IT-hjärnor", ett systematiskt tänkande, känsla för detaljer och ofta bra minne - egenskaper som är styrkor inom IT, arkiv, lagersortering, bibliotek och på många fler arbetsplatser... Barn med ADHD är kreativa och snabbtänkta. Hjälp dem hitta rätt på andra sätt i stället för att tvinga på dem fler undervisningstimmar som inte är anpassade efter dem och dessutom undervisade av lärare som saknar utbildning inom NPF.

I varje klass finns ett till två barn med autism eller ADHD. Barnen som inte går i särskolan blir i högre grad hemmasittare enligt Autism- och Aspergerförbundets medlemsundersökning. Vågar du gissa hur stor andelen är som stannar hemma på grund av skolsituationen innan du tittar i undersökningen? Med en lyckad grundskola kommer de flesta att söka gymnasiet frivilligt. Många av dessa kommer också att gå vidare till högskolan. Men för alla ungdomar där skolan ändå under nio år inte fått dem att lyckas, ska gymnasiet med dagens mål att nå högskolebehörighet inte vara obligatoriskt och andra alternativ måste utvecklas. 

Visa oss att alla barn och ungdomar är lika värda genom att erbjuda olika sätt att nå färdigheter för arbetsmarknaden på. Alternativa vägar behövs. Att alla ska ha behörighet till högskolan kan inte vara vårt enda mål. Var fjärde kille och var femte tjej ska inte behöva känna sig misslyckade och hoppa av gymnasiet som i dag. Ett alternativt mål måste sättas där andra färdigheter för att komma in på arbetsmarknaden värderas lika högt, färdigheter som anpassas efter varje elevs behov och styrkor. Låt våra barn få godkänt!

Tack för att du tog dig tiden att läsa,

Linda Jessica Jensen, Författare och mamma
Margareta Lundkvist, Speciallärare och mamma
Malin Roca Ahlgren, Författare, lärare och mamma
Jessica Stigsdotter Axberg, Författare, föreläsare och mamma
Tina Wiman, Författare och mamma
Anja Wikström, Författare, medicinsk utredare och mamma

Ska gymnasiet vara obligatoriskt för alla?
Tack för din röst!
Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela