"Stefan Löfven får inte förvänta sig ett glatt flaggviftande SSU"

- 14/10/2014, 10:16 -
Ellinor Eriksson

Ellinor Eriksson

Christine Olsson / CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

"SSU kommer aldrig bli som Moderata ungdomsförbundet – ett flaggviftande, okritiskt personkultsgäng runt statsministern, utan egna förslag", skriver Ellinor Eriksson, ny förbundsordförande SSU.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I fredags utsågs den nya regeringen och regeringsförklaringen lästes upp. SSU:s förbundsordförande Gabriel Wikström blev minister. Regeringsförklaringen är bred och innehåller många viktiga reformer som förhoppningsvis kommer föra in Sverige på en ny väg. Flera reformer som SSU initierat och drivit finns med i regeringsförklaringen. Men regeringsförklaringen får inte bara bli fina ord. Nu måste Stefan Löfven se till så att orden också omsätts till riktig politik.

I valrörelsen var Socialdemokraterna tydliga med att Sverige behövde en ny politik och en ny riktning. Nu är det upp till bevis. Rätt prioriteringar måste göras. SSU har tre frågor som vi särskilt kommer driva mot den nya regeringen:

1. Jobben – Det är avgörande att krafttag tas mot den höga ungdomsarbetslösheten. Att 90-dagarsgarantin finns med i regeringsförklaringen är bra. Nu måste garantin införas snabbt. Vi har inte råd att låta de unga vänta.

2. Jämställdheten – Inkomstklyftorna mellan män och kvinnor ökade under den förra regeringens tid. För att komma tillrätta med det är SSU:s mål att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Ett bra första steg är att en tredje månad viks åt vardera föräldern. Vi hoppas den nuvarande regeringen tar ytterligare steg mot en mer jämställd föräldraförsäkring.

3. Skolan – Efter åtta år av borgerlig experimentverkstad behöver skolan repareras. Men politiken för skolan måste också ha elevens perspektiv. Allt för många mår dåligt i dagens skola. Därför är det glädjande att förslag om ökade insatser mot psykisk ohälsa finns med i regeringsförklaringen. Nu är det viktigt att det också genomförs.

Dessa områden är avgörande. Det övergripande syftet för regeringens politik behöver vara att öka jämlikheten. De växande klassklyftorna måste bekämpas. Segregationen och den växande rasismen måste brytas. De orättvisa skillnaderna mellan kvinnor och män måste rättas till.

Vi vet att det ovanstående kommer vara svårt. Det parlamentariska läget innebär att förhandlingar måste till och att kompromisser måste nås. I det läget krävs ett starkt SSU som driver på regeringen. SSU kommer aldrig bli som Moderata ungdomsförbundet – ett flaggviftande, okritiskt personkultsgäng runt statsministern, utan egna förslag.

SSU kommer inte gå i samma fälla som MUF och förvandlas till en regeringskramande fritidsgård. Stefan Löfven kan i stället förvänta sig att SSU ofta kommer gå före och visa vägen, och ibland gå bakom och putta på. Vi kommer inte alltid ha samma syn – SSU:s politik kommer att vara viktigare att driva än att följa regeringen i alla lägen.

Ellinor Eriksson,
Ny förbundsordförande Sverige Socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU