Onsdag 22 Sep
Stockholm

SSU: "Vi måste stoppa hatbrotten mot HBTQ-personer"

Ellinor Eriksson och Emma Larsson från SSU
Ellinor Eriksson och Emma Larsson från SSU. Foto: SSU

"Politikens kärna är människovärdet. Utan det har politiken inget värde i sig. Det är det mest grundläggande för oss Socialdemokrater", skriver Ellinor Eriksson och Emma Larsson från SSU.

Kommentera (29)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I går startadeStockholm Pride och det gör oss glada att se allt fler som tar ställning föralla människors lika värde. Runt om i vårt land anordnas fler Prideparader och vihar båda haft förmånen att delta i flera av dem. I Stockholm ser vi allt frånaffärer som hänger ut Prideflaggan till organisationer som engagerar sig. Prideparadenväxer sig allt större för varje år.

Men mitt i Pridenseufori, ser vi mycket oroande tendenser. EU-valet i maj var en tydlig signal omatt konservativa, rasistiska och hatiska krafter växer i Sverige såväl som iandra delar av Europa. Dessa krafter vill vrida klockan tillbaka, inte minst isynen på HBTQ-personers rättigheter. Defår kraft av osanna föreställningar, de vinner mark genom klassiskvi-mot-dom-argumentation, och de växer i tider av ekonomisk kris.

Trots framsteg utsätts HBTQ-personer för hatbrott och diskrimineras på olika sätt i vårt samhälle, enbart pågrund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Siffror från brottsförebyggande rådet visar att anmäldahatbrott kopplade till högerextremism och nazism har fördubblats i Stockholm desenaste två åren. Det är inte annat än skamligt att vi inte kommit längre.

Det är dags attta krafttag mot de hatbrott som begåspå grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBTQ-personer. Vi kanaldrig acceptera diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning,hudfärg, tro, sexuell läggning, könsidentitet eller något annat som gör ossmänniskor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller ihemmet.

För att åstadkomma detta vill vi bland annat ge ett tydligtuppdrag med ökade resurser till de rättsvårdande myndigheterna att prioriteraarbetet med hatbrott.

Vi vill också se en stor utbildningsinsats för personal iskolan, skolhälsovården och socialtjänsten för att de bättre ska kunna ge hjälpoch stöd åt unga HBTQ-personer. Men också för att öka kunskapen generellt blandunga.

Politikenskärna är människovärdet. Utan det har politiken inget värde i sig. Det är detmest grundläggande för oss Socialdemokrater. Vi arbetar för att skapa samhälledär alla, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller könsidentitet, harmakten över sitt eget liv. Ett samhälle utan hatbrott, diskriminering ellerrasism. Ett samhälle som inkluderar alla.

Ellinor Eriksson, förbundssekreterare
Emma Larsson, talesperson HBT- ochsexualpolitik
Sveriges SocialdemokratiskaUngdomsförbund – SSU

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (29)
Kopiera länk
Dela