Tisdag 25 Jan
Stockholm

"Individer har rätt att köpa kosttillskott – även kolloidalt silver"

Slutreplik: "Att sälja kosttillskott någon som lider av en sjukdom är inte detsamma som att behandla"

Kommentera (346)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Förr benämndes det i lagen som kvacksalveri – i dag är det begreppet struket ur lagstiftningen men myndighetsutövare använder det ändå, utan att kunna lagen.

En vanlig villfarelse är att icke legitimerade yrkesutövare inte får undersöka och/eller behandla vissa sjukdomar och patienter men det får de visst. Sker det utan betalning (ideellt) så finns det inga restriktioner alls. Sker det mot ersättning (yrkesmässigt) så finns det ändå möjligheter för den enskilde yrkesutövaren att undersöka och behandla även det som regleras i Patientsäkerhetslagen (PSL).

Att personal på Socialstyrelsen och IVO saknar erforderlig kunskap om PSL bevisade jag vid flera tillfällen under år 2014. På IVO var det flera tillsynstjänstemän, inklusive chefsjuristen och generaldirektören, som inte kunde lagen och som dessutom själva bröt mot den. På Socialstyrelsen ertappades nyligen en jurist med att till massmedia sprida felaktig information om lagens innebörd. Juristens chef tog i sin tur parti för den okunnige och generaldirektören lät det hela passera utan åtgärd.

Ovanstående är inte på något sätt unikt när det gäller statstjänstemän men i just dessa fall beror okunnigheten på ren nonchalans, ett genuint ointresse och ren underlåtenhet att lära sig gällande lagstiftning.

PSL har sett ungefär likadan ut sedan 1960 – då i form av ˮLagen om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens områdeˮ och sedan 1997 i form av ˮLagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områdeˮ, vilken upphörde att gälla år 2010.

PSL strider i sig mot de grundlagar som gäller för EU, Europa och Sverige. Lagar och straff får inte vara oproportionerliga. Skyddet för patienten måste nämligen vägas mot yttrandefriheten samt närings- och yrkesfriheten. Dessa rättigheter har ett grundlagsreglerat skydd i lagar som står över PSL. Samma förhållande gäller för de medel som enligt Läkemedelslagen inte är läkemedel.

En väsentlig utgångspunkt för grundlagsskyddet är den enskildes frihet att själv välja behandlingsform. Det är viktigt att samhället visar respekt för människors önskan att själva välja terapeut och behandlingsmetod.

Observera att det är behandling och i vissa fall undersökning som omfattas av PSL – ingenting annat. Att sälja kosttillskott eller andra medel till någon som lider av en sjukdom som omfattas av PSL är inte detsamma som att behandla.

Michael Zazzio,
Talesperson för Ion Silver AB
Medicinsk forskare, indexerad på MEDLINE
Vetenskapligt råd i AENORTA
Privatpraktiserande kliniker i önh-sjukdomar
Ordförande i föreningen SARA

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (346)
Kopiera länk
Dela