- Foto: Privat

"Individer har rätt att köpa kosttillskott – även kolloidalt silver"

Slutreplik: "Att sälja kosttillskott någon som lider av en sjukdom är inte detsamma som att behandla"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Förr benämndes det i lagen som kvacksalveri – i dag är det begreppet struket ur lagstiftningen men myndighetsutövare använder det ändå, utan att kunna lagen.

En vanlig villfarelse är att icke legitimerade yrkesutövare inte får undersöka och/eller behandla vissa sjukdomar och patienter men det får de visst. Sker det utan betalning (ideellt) så finns det inga restriktioner alls. Sker det mot ersättning (yrkesmässigt) så finns det ändå möjligheter för den enskilde yrkesutövaren att undersöka och behandla även det som regleras i Patientsäkerhetslagen (PSL).

Att personal på Socialstyrelsen och IVO saknar erforderlig kunskap om PSL bevisade jag vid flera tillfällen under år 2014. På IVO var det flera tillsynstjänstemän, inklusive chefsjuristen och generaldirektören, som inte kunde lagen och som dessutom själva bröt mot den. På Socialstyrelsen ertappades nyligen en jurist med att till massmedia sprida felaktig information om lagens innebörd. Juristens chef tog i sin tur parti för den okunnige och generaldirektören lät det hela passera utan åtgärd.

Ovanstående är inte på något sätt unikt när det gäller statstjänstemän men i just dessa fall beror okunnigheten på ren nonchalans, ett genuint ointresse och ren underlåtenhet att lära sig gällande lagstiftning.

PSL har sett ungefär likadan ut sedan 1960 – då i form av ˮLagen om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens områdeˮ och sedan 1997 i form av ˮLagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områdeˮ, vilken upphörde att gälla år 2010.

PSL strider i sig mot de grundlagar som gäller för EU, Europa och Sverige. Lagar och straff får inte vara oproportionerliga. Skyddet för patienten måste nämligen vägas mot yttrandefriheten samt närings- och yrkesfriheten. Dessa rättigheter har ett grundlagsreglerat skydd i lagar som står över PSL. Samma förhållande gäller för de medel som enligt Läkemedelslagen inte är läkemedel.

En väsentlig utgångspunkt för grundlagsskyddet är den enskildes frihet att själv välja behandlingsform. Det är viktigt att samhället visar respekt för människors önskan att själva välja terapeut och behandlingsmetod.

Observera att det är behandling och i vissa fall undersökning som omfattas av PSL – ingenting annat. Att sälja kosttillskott eller andra medel till någon som lider av en sjukdom som omfattas av PSL är inte detsamma som att behandla.

Michael Zazzio,
Talesperson för Ion Silver AB
Medicinsk forskare, indexerad på MEDLINE
Vetenskapligt råd i AENORTA
Privatpraktiserande kliniker i önh-sjukdomar
Ordförande i föreningen SARA

/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.