Söndag 4 Dec
Stockholm

"Det är tid för mer demokrati – det är tid för socialism"

. Foto: Privat

Mattias Fucik, Ung Vänster: "Det är tid för en politik som vi tjänar på, med mindre klyftor, full sysselsättning, trygga jobb och förbud för vinstslöseri i välfärden"

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Klyftorna i Sverige ökar. Vi har bland de snabbast växande inkomstklyftorna av alla OECD-länder. Allt fler lever med otrygga anställningar vilket också för med sig sämre arbetsvillkor. Löneutvecklingen hålls tillbaka samtidigt som företagens vinster ökar.

Detta beror inte på några naturlagar. Det är alltså ingen nödvändighet utan är följden av den politik som förs. Att det är så betyder också att det går att ändra på, att en annan verklighet är möjlig. Men det är svårt att uppnå när de som tjänar på orättvisor och otrygghet är de som sitter på makten över vår vardag.

Därför säger jag att det är tid för socialism. Dagens kapitalistiska system fungerar uppenbarligen inte i praktiken. När världens 85 rikaste personer äger lika mycket som halva jordens befolkning, när resurser finns men människor ändå tillåts svälta, när vi ser hur vinstmaximering och ständig tillväxt står i motsättning till en ekologiskt hållbart värld – då tycker jag det är mer än dags att byta riktning.

I grunden handlar det om demokrati, och att den ska gälla även ekonomin. Genom privatiseringar flyttas makten från att vara något vi gemensamt har inflytande över, till att ligga i händerna på några få. Det gäller makten över jobben. Det gäller också makten över samhället i stort och vad vi vill använda våra resurser till. Styr vi gemensamt över våra företag, ja då kan vi också se till att verksamheten används för allmänna intressen. Detta är självklart något som gynnar fler än att vinstintresset för ett fåtal sätts främst.

Samtidigt ser vi förslag som går i en motsatt, odemokratisk riktning. EU och USA förhandlar om ISDS (Investor-State Dispute Settlements). En sådan ”tvistlösningsmekanism” skulle innebära att företag kan stämma stater om deras demokratiskt fattade beslut går emot företagets vinstintressen. Länder som demokratiskt fattar beslut för att göra samhället mer ekologiskt hållbart kan då stämmas av den som gör vinst på att göra samhället mer ohållbart, något vi redan sett flera exempel på när liknande avtal slutits på andra håll. Det vore förkastligt.

Det är tid för mer, inte mindre, demokrati. Det är tid för en politik som vi tjänar på, med mindre klyftor, full sysselsättning, trygga jobb och förbud för vinstslöseri i välfärden. Det är tid för socialism. Klyftan i svensk politik går alltjämt mellan höger och vänster, och den handlar om ägande. Den handlar om makt, över våra liv.

Mattias Fucik,
Ung Vänster, Storstockholm

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.