- Foto: Privat

"Nu måste vi använda socialismen för att bekämpa rasismen"

"Därmed kan vi se att vi behöver gå i hård offensiv mot överklassen, bryta den liberala hegemonin och börja göra skillnad i människors vardag"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Då valresultatetsjunkit in och det är dags att börja analysera kan man konstateranågra saker. Ett tydligt rasistiskt parti vinner mark på orter därden absoluta majoriteten skulle vinna på en radikal vänsterpolitik.Då överklassen allt sedan 80-talet vunnit mark både påarbetsmarknaden och i svensk politik, så har det resulterat i enförsvagad arbetarrörelse och en växande fascistisk rörelse. Nu ärdet därför dags att för arbetarrörelsen att återinta sinorganiserande kraft och på riktigt ta kampen mot kapitalet för attpå det sättet slå undan benen för rasismen. Att sätta socialismmot rasism.

För det första ärdet viktigt att konstatera att klassamhället handlar om makt.Överklassen – de som äger de stora företagen, står motarbetarklassen – som lever på lönen från arbete och saknarkontroll över vårt egna eller andras arbete. Överklassen tjänarpå att våra löner och villkor sänks medan arbetarklassen tjänarpå att få högre löner och tryggare villkor. Då löneandelen avden totala svenska ekonomin har fallit från 80 procent år 1980 till65 procent i dag visar det hur överklassen sparkat undan benen förarbetarrörelsen. Då arbetarklassen förlorat fighten motmaktlösheten och otryggheten har det enda organiserande alternativetblivit den fascistiska rörelsen. Och därför får arbetarrörelseninte förlika sig med högern, utan vi måste gå i hård offensivmot överklassen.

Vidare har denliberala hegemonin lakat ur hela samhällsdebatten frånmaktperspektiv. I det läget kan vi lika gärna sparka på varandrasom sparka uppåt. Då vi målas som en varierad medelklass där allatjänar på lite olika saker och alla står mot varandra förlorar viinsikten om våra gemensamma intressen och därmed också vårgemensamma styrka. Vi missar att det är irrelevant om en invandrarekostar eller lönar sig. Vi missar att det är småpengar ijämförelse med vad den koncentrerade överklassen i Sverige håvarin bara i ränta på sitt eget ägda kapital. Att de får mer underett år, än vad en arbetare sliter ihop under hela sin livstid.Oavsett arbetarens bakgrund. De enda som tjänar på att vi sparkarpå varandra är överklassen. Och därför måste vi bryta denliberala hegemonin och börja prata klass.

Därutöver är vi i dag ett lägga där vår härkomst och bakgrund bestämmer vilkaförutsättningar vi får i livet. Ingen i Sverige kan undgå att vilever i ett klassamhälle. Klassamhället styr våra villkor ochavgör hur mycket makt vi har över våra egna liv. Då jag har låglön, dåliga villkor och inte kan flytta hemifrån är det för attarbetsgivarna och bostadsägarna tjänar på att vi konkurrerar nervåra löner och konkurrerar upp hyrorna. Vi tvingas tävla medvarandra om smulorna. Då är det självklart att vända sig motpapperslösa och muslimer i stället för att ifrågasätta systemet.Och därför finns det inte plats för att möta rasisternasargument, utan det är dags att faktiskt göra någonting åtklasskillnaderna.

Därmed kan vi seatt vi behöver gå i hård offensiv mot överklassen, bryta denliberala hegemonin och börja göra skillnad i människors vardag.Argumentation mot rasister är viktigt, men inte tillräckligt.I stället är det alltså dags att krossa rasismen med vårastarkaste vapen: visioner, debatt och handling. Det är dags attsätta socialism mot rasism.

MadeleineSellgren,
Ung Vänster Storstockholms distriktsstyrelse

/
/
/
Relaterat
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.