Zandra Hedlund
Zandra Hedlund - Foto: Tom Jerry Boman

Zandra Hedlund (FI): "Vi måste inse att män är en säkerhetsrisk"

Zandra Hedlund från Feministiskt Initiativ skriver om mäns våld mot alla, med anledning av att det är Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor i dag.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Zandra Hedlund är skribent, debattör och medlem i Feministiskt Initiativ.

Följ henne på Twitter: @zandra_hedlund

I dag, den 25 november, är det Internationella dagen för avskaffande av våld motkvinnor. Det behövs uppenbarligen en sådan dag och det i sig ärhelt absurt. Låt oss titta på fakta över hur det ser ut i Sverigei dag.

Mänstår för majoriteten av alla våldsbrott. Kvinnor står förmajoriteten av offren. Samtidigt som män oftare faller offer förmäns brutalitet när det gäller misshandel i det offentliga, ärden rent statistiskt farligaste platsen för en kvinna att vistas pådet egna hemmet, åtminstone om hon lever med en man. Våld i närarelationer drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än mänoch utgör nära hälften av alla anmälda misshandelsfall motkvinnor. Uppskattingsvis anmäls endast en femtedel av fallen, enligtBRÅ. Förövaren är oftast en man.

* 98% av alla som anmäls för våldtäkt är män
* 98% av alla som anmäls för sexualbrott är män.
* 85% av alla som anmäls för misshandel av kvinnor är män.
* 88% av alla som anmäls för misshandel av män är män.

Mänär vår tids största säkerhetsrisk.

Mänvåldtar, trakasserar, hotar och misshandlar och vi har ensamhällsstruktur som underbygger och stödjer det. Tillsammans harvi skapat ett samhälle som främjar att män brukar våld.

Grundproblematikenstavas maskulinitetsnormer. Vi ser det överallt. Hur män förväntasvara stora, starka, ta plats och dominera sin omgivning. Hur mänförväntas vara ledartyper, hårdhudade och aldrig visa känslor.Hur män tillskrivs makt av samhället baserat på sinkönstillhörighet. Makt som utifrån dessa spelregler skaparmachoideal. Makt som kan missbrukas av individer som tar sig rättenatt bestämma över andra människors kroppar. Utnyttja andramänniskors kroppar. Skada andra människors kroppar. Ingjutamänniskor med rädsla och skam.

Maskulinitetenstår för makten och femininiteten för det förtryckta,underordnade. Kvinnor som tar efter manligt kodade egenskaper hyllas,medan män som tar efter kvinnligt kodade egenskaper hånas.Kvinnligt kodade könsuttryck och egenskaper förlöjligas och bedömsoupphörligen i det offentliga och i privatlivet. Kvinnor utsätts istörre utsträckningar för hot och trakasserier än män. Kvinnorsom uttrycker sina åsikter offentligt utsätts för hat och hot. Mänsom öppet försvarar kvinnor likaså.

Dethandlar om makthierarkier. Vilka som står högst på samhälletsmaktstege. Maktfaktorer samverkar och gör att du klättrar högre jufler privilegier du har. Är du vit, man, medelklass och uppåt,hetero, cis och med en vanligt förekommande funktionsuppsättninghar du cashat in full pott i maktlotteriet. På samma sätt fungerardet omvänt. Kvinnor, transpersoner, rasifierade, HBTQ-personer,socialt utsatta och personer med funktionsvariationer står lägre påsamhällsstegen och kombineras flera av dessa faktorer blirutsattheten genast högre.

Kvinnor utsätts för våld. Är dutranskvinna är risken ännu större att du utsätts för våld änom du är ciskvinna. Rasifierade utsätts för våld i högreutsträckning än vita. Transpersoner i allmänhet och transfemininai synnerhet är den grupp som har störst risk att bli utsatta förvåld. Adderar vi rasifiering, brott mot heteronormen och/eller enfunktionsvariation blir utsattheten och sårbarheten ännu större.Maktfaktorer samverkar och förtryck samverkar. Att vara medveten omdet är avgörande för att överhuvudtaget kunna påverka och brytaner samhällsstrukturerna som skapar detta.

Frihetfrån våld är en grundläggande mänsklig rättighet, en rättighetsom kränks oupphörligen. Rädsla för våld inskränker människorsrörelsefrihet och risken att drabbas är högst för redan utsattagrupper. Maskulinitetsnormer skadar personer av alla kön och detvåldspreventiva arbetet måste fokusera på kopplingen mellanmaskulinitetsnormer och våld med utgångspunkt från hurmaktfaktorer respektive förtryck samverkar.

ZandraHedlund,
Debattöroch skribent, medlem i Feministiskt Initiativ

/
/
/
/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.