Måndag 25 Okt
Stockholm

"Erkännandet inte nog – Sverige måste ta mer ansvar för Palestina"

Malte Roos, Pauline Fahlström
Malte Roos, Pauline Fahlström. Foto: Privat/TT

Grön Ungdom: "Att Sverige erkänt Palestina är ett riktigt bra beslut, men det är inte tillräckligt. Sverige bör, som en stark röst för fred, feminism och mänskliga rättigheter, ta ansvar."

Kommentera (49)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Pauline Fahlström på Twitter: @paulinefahl

Följ Malte Roos på Twitter: @MalteRoos

År 1977 gjorde FN:s generalförsamling den 29 november till den Internationella Solidaritetsdagen med det Palestinska folket. Syftet var att belysa de problem som då, 30 år efter antagandet av den resolution som syftade till att skapa de två självständiga staterna Israel och Palestina, ännu inte hade lösts. Nu, ytterligare 37 år senare, är situationen för det palestinska folket fortfarande olöst. Det är människorättsligt oförsvarligt.

2014 har varit ett fruktansvärt år för palestinierna. I somras föll Israels bomber återigen över Gazaremsan, och upp emot 2200 palestinier dödades, majoriteten civila varav många var barn. Dessutom fortsätter Israel, trots omvärldens protester, att bygga ut de olagliga bosättningarna på Palestinsk mark.

Bosättningarna är i dag det kanske största hindret för att nå ett snart slut på konflikten, och det fortsatta byggandet är inte bara en kränkning utav palestinskt territorium utan ett medvetet motarbetande av fredsförhandlingarna. Samtidigt kan ingen förneka att det har begåtts oerhörda dåd från flera håll i den här konflikten. Hamas raketskjutningar och sprängdåd leder bara till ännu högre dödstal och osäkerhet. Våld är aldrig lösningen, utan snarare en garant för fortsatta motsättningar. Här måste både Hamas och Israel, som den militärt överlägsna parten, ta ansvar.

Här i Sverige har Palestinafrågan fått stort utrymme de senaste två månaderna i och med den rödgröna regeringens beslut att erkänna Palestina som en stat. Att Sverige erkänt Palestina är ett riktigt bra beslut, det ger ökad legitimitet till Palestinas moderata krafter och visar att diplomati och fredliga protester lönar sig, och det har som vi sett också lett till diskussioner i många andra europeiska länder om situationen i Palestina. 

Men det är inte tillräckligt. Det behövs ytterligare initiativ på den internationella arenan för att snabbare nå ett fritt Palestina. Sverige bör, som en stark röst för fred, feminism och mänskliga rättigheter, vara tydliga med att en tvåstatslösning och ett snabbt avslut på byggandet av bosättningar på ockuperad mark är absolut nödvändiga för en fredlig utveckling i området. Vi bör ta en aktiv roll i medlandet mellan parterna, och Sveriges goda kontakter med både Israel och Palestina ger oss goda möjligheter att göra just detta.

Det är viktigt att i dag uppmärksamma den Internationella Solidaritetsdagen med det Palestinska folket för att kampen för deras rättigheter och ett fritt Palestina ska fortsätta, och det snabbare. Men det är nödvändigt att arbetet för rättvisa, säkerhet och mänskliga rättigheter för det palestinska folket, och alla andra utsatta människor i världen, inte begränsas till en temadag om året, i det här fallet den 29 november. Det krävs oavbrutet och tålmodigt arbete för att bygga fred, och det arbetet ska Sverige vara aktiva i. Det ansvaret har vi mot våra medmänniskor.

Pauline Fahlström, styrelseledamot Grön Ungdom Stockholmsregionen,
Malte Roos, språkrör Grön Ungdom Malmö och styrelseledamot Grön Ungdom Syd

Ska sverige göra mer för palestina?
Tack för din röst!
Kommentera (49)
Kopiera länk
Dela