Peter Godlund.
Peter Godlund. - Foto: Privat

Peter Godlund (MP): "Vi föreslår villaintegrerat boende för nyanlända"

Peter Godlund (MP): "Det finns medborgare som känner ett behov av att få medverka till att underlätta för flyktingar att etablera sig i Sverige. De skulle på detta sätt kunna hitta ett sätt att få bidra".


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I likhet med övriga delar av Storstockholm råder bostadsbrist i Sollentuna. Det är därför svårt för kommunen att hitta boende för nyanlända. Det är synd då regionen Sollentuna befinner sig i ger landets bästa förutsättningar för de nyanlända att hitta jobb och därmed komma in i det svenska samhället.

Sollentuna domineras av villabebyggelse. En stor andel av befolkningen i kommunen är boende i förhållandevis stora egnahem och det är inte helt ovanligt att man i sin villa har en uthyrningsdel eller lägenhet. För de med stora tomter finns numera möjlighet att uppföra ett fristående så kallat Attefallshus på 25 kvadratmeter.

En dellösning för att lösa bostadsbristen och boendeproblematiken för nyanlända är att kommunen som huvudman hyr boende för nyanlända av privata husägare som har uthyrningsrum eller mindre lägenheter att hyra ut i sina privata villor.

Det finns medborgare som känner ett behov av att få medverka till att underlätta för flyktingar att etablera sig i Sverige. De skulle på detta sätt kunna hitta ett sätt att få bidra. Att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn eller att erbjuda sin familj som ett familjehem kan upplevas som ett för stort ansvar att ta. Att hyra ut en del av sin bostad till kommunen för att upplåtas för nyanlända kan däremot kännas som ett realistiskt alternativ att bidra till en förbättrad situation, samtidigt som kommunen som hyrestagare är en trygg part att skriva ett hyresavtal med. 

Nyanlända får samtidigt en chans att snabbare integreras i det svenska samhället och möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden förstärks då uthyrningen skapar kontaktytor med människor som redan är etablerade i samhället. 

Bostadsbristen gör att kommunen behöver vända på varje sten i jakten på boenden. Så sent som i början av oktober tecknade kommunen ett nytt avtal med staten om att ta emot 32 nyanlända, mot tidigare sagda 22 personer, för 2015. Nu vill staten att kommunen istället tar emot 84 personer. Det är en kraftig ökning vilket naturligtvis har att göra med det stora antal människor som sökt sig till Sverige och som kommer beviljas asyl. Enligt Migrationsverkets prognoser finns inget som tyder på att dessa siffror är tillfälliga för 2015.

Med det nya åtagandet beräknar socialkontoret att 30 bostäder med kort varsel behöver tas fram. Det kan bli fråga om baracker, alternativt att hyra hotellrum. Det kostar. 

Om vi därför skulle hitta redan befintliga bostäder blir det inte bara en social vinst, utan även en ekonomisk besparing för kommunen. Vinsterna motiverar varför kommunen ska gå in och garantera att hyran blir betalad. Den risken ligger annars normalt hos hyresvärden.

Peter Godlund (MP)
Gruppledare i kommunfullmäktige, Sollentuna

/
/
/
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.