Torsdag 13 Maj
Stockholm

"Sanningen är den att regeringens nederlag var totalt oundvikligt"

"Alliansen säger inte på vilket sätt, eller vad en dugligare regering hade kunnat göra för att undvika krisen, utan bara upprepar sitt mantra, att "det är regeringen som har ansvar att få igenom sin budget""

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Erik Svensson är skribent på den politiska (men partipolitiskt obundna) bloggen Tankefackla.

Ingen lär ha missatden politiska oreda som utspelar sig för närvarande. Regeringensbudget blev fälld för att SD valde att rösta på Alliansen ibudgetomröstningen. I den stora uppståndelsen kring detta ståralla och beskyller varandra. Inte minst beskylls regeringen, och frånhögerhållet hörs det att de nu bevisat sig odugliga. Låt osstitta lite närmare på det påståendet, för det är intressant.

Sedan innan valet, ochhela tiden efteråt, har Alliansen lovat att enhälligt rösta påsin budget. Det har de lovat att göra ovillkorligt, och fullkomligtoberoende av vad Löfven gör, och oberoende av hur regeringensbudget ser ut eller vilka samarbeten som erbjuds. Även nu, iskrivande stund, står de fast vid att inget hade kunnat få dem attagera annorlunda.

Det kan diskuteras hurrimlig den inställningen har varit under de rådandeomständigheterna, men det får bli en annan gång. Det verkar i allafall vara ett ofrånkomligt faktum att Alliansen hade röstat på sinegen budget, helt oavsett hur Löfven hade agerat som statsministerunder hösten. Alliansens beslut i omröstningen säger alltsåingenting alls om hur ansvarsfull, samarbetsvillig ellerregeringsduglig regeringen har varit.

Vi kan också konstateraett annat faktum, nämligen att det enda sättet för regering att fåSD att inte rösta på Alliansens budget hade varit att söka derasstöd genom förhandlingar om invandringspolitiken. Detta förnekarnog ingen, oavsett politiskt läger.

Eftersom Alliansen och SDtillsammans utgör en majoritet i riksdagen så leder dessa tvåfakta till en lika ofrånkomlig slutsats: Att söka stöd från SDvar det enda sättet regeringen ens teoretiskt hade kunnat få igenomsin budget och sluppit krisen.

Låt oss i ljuset avdenna slutsats läsa ett citat från Annie Lööf, ombudgetkrisen:

"Det här är ett tydligt misslyckande förSocialdemokraterna. Deras regeringsduglighet är verkligen satt påpottkanten och statsministern har misslyckats med att få igenom sinbudget."

Vad Annie Lööf intesäger högt här är att "misslyckats med att få igenom sinbudget" är synonymt med att Löfven "misslyckats att fåstöd från SD", eftersom det var det enda sättet budgetenkunde gå igenom, givet Alliansens stålfasta beslut att rösta påsig själva. Den självklara frågan till Lööf (och andra) lysermed sin mediala frånvaro: Vad hade en duglig regering gjortannorlunda för att undvika detta "tydliga misslyckande"?Det måste ju vara antingen att förhandla med SD eller att trotsallt lyckas övertala Alliansen att inte rösta på sin budget,annars går siffrorna inte ihop.

Vissa från Alliansenverkar mena att Löfvens stora misslyckande är att han släppte inMP och V i sin politik, men vi behöver ju bara räkna lite för attse att det är irrelevant. Eller påstår de att Alliansen i så fallhade övervägt att inte rösta på sin egen budget? För annarskvarstår ju faktum att SD oavsett hade behövt övertalas att interösta på Alliansens budget.

Budgetomröstningensäger med andra ord ingenting alls om Löfvens kompetens elleransvarskänsla. Ändå står allianspolitiker och borgerligaledarsidor och basunerar ut att regeringen visat sig oduglig. Desäger inte på vilket sätt, eller vad en dugligare regering hadekunnat göra för att undvika krisen, utan bara upprepar sitt mantra,att "det är regeringen som har ansvar att få igenom sinbudget".

Sanningen är den attregeringen under hösten har tvingats in i ett omöjligt läge, därde sedan uppmålats som odugliga vid sitt totalt oundvikliga nederlag.Och om detta inte har varit en utstuderad fälla, så har Alliansenåtminstone flitigt utnyttjat situationen att skapa ett djupt oärligtdrev mot regeringen, där de försöker övertala folket att Löfvennu bevisat sig vara oduglig - allt i hopp om att ingen ska räknalite och inse att regeringen enbart kunde ha varit "dugligare"i budgetfrågan genom att söka stöd hos SD. Hittills verkar detyvärr ha lyckats.

Erik Svensson,
skribent på bloggenTankefackla

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela