Onsdag 30 Nov
Stockholm

"Frölunda Indians logo är både rasistisk, hånfull och osmaklig"

. Foto: TT-montage

Antonie Grahamsdaughter: "Varje slag med hockeyklubban mot pucken blir till ett symbolisk våld och en upprepning av det koloniala våldet som utövades mot Nordamerikas urbefolkning"

Kommentera (366)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om Frölunda Indians

"Inför säsongen 1995/1996 antogs smeknamnet Indians, en: indianer, som syftar på att laget under de framgångsrika åren på 1960-talet kallades för "Vilda västern". Man ville dock inte ha ett namn som syftade på cowboys eller eldvapen utan antog då i stället Indians"

Källa: Wikipedia

Frölundahockeylags logotyp utgörs av ett krigaransikte föreställande så kallad ”Indian” från Nordamerikas ursprungsbefolkning med krigsmålningoch traditionell fjäderskrud. Krigaransiktet är omgivet av tvåslogans ”Frölunda Indians” och ”Vi ger oss aldrig”. Härreduceras Nordamerikas urbefolkning till en exotiserad, stereotypkolonial maskot.Osmakligt ochrasistiskt.

Logotypencementerar en föreställning från det förflutna som visar attNordamerikas ursprungsbefolkning fortfarande definieras ur ettkolonialt perspektiv. De har omvandlats till en exotiserad stereotypkarikatyr i den vita mannens föreställningsvärld.

Riktigtproblematiskt blir det med lagets hockeypuck som dekorerats medlagets maskot.

Varjeslag med hockeyklubban mot pucken blir till ett symbolisk våld ochen upprepning av det koloniala våldet som utövades motNordamerikas urbefolkning. Igrunden är detta en respektlös handling.

Vadhänder om vi byter ut lagets logotyp av ett ”redface” till ett”blackface”. Tänk er nu att hela ishockeylaget jagar enishockeypuck med ett ”blackface” och riktar hårda smällar motpucken. Det skulle knappast accepteras i dagens Sverige! Varför acceptera vi att Nordamerikas urbefolkninghängs ut som stereotyper? Kan det bero på att Sverige aldrig gjortupp med sitt koloniala arv?

NärBörje Salming klär ut sig till sioux-hövdingen Sitting Bull ärdet ett uttryck för kulturellt förtryck. Det är ingen ursäkt attSalming själv kommer från en minoritetskultur. Han om någon bordeveta bättre. Han gör sig skyldig till appropieringvilket innebär att man använder attribut från en minoritetskulturutan att själv tillhöra gruppen. Samma sak gäller för Frölundashockeylag. Det räcker inte med att man uttrycker att man ärintresserad av så kallad ”indian-kultur". I själva verketupprätthåller man en endimensionell kolonial orealistisk stereotypav Nordamerikas urbefolkning.

Jagkan inte tänka annat än att Nordamerikas urbefolkning fortfarandeses som reliker från det förflutna. Att många knappt ser dem somvardagliga människor. Nordamerikas ursprungsinnevånare harreducerats till att bli den vita mannens pojkdröm om att lekacowboy och ”indianer”.

StephanieA. Fryberg vid Stanford Universityhävdar att stereotyper av Nordamerikas urbefolkning som produceras isamhället blir starka representationer av detta urfolk. Stereotyperna ersätter de verkliga människorna. Vilket innebär attvi reproducerar dessa bilder för att hänvisa tillursprungsbefolkningen i Nordamerika. Stereotyper som vi är matade medfrån filmer, media och i det här fallet även genom Frölundahockeylags logotyp.

Dessastereotypa exotiserade bilder blockerar en tidsenlig bild att trädafram ur verkligheten. Media rapporterar sällan om vad som händer bland Nordamerikas urfolk. Hur ofta får vi läsa att i USA ochKanada protesteras det mot rasistiska stereotyper i lagsporter ochslagord som ”vi är inte maskots – främja sport inte rasism”?

PåFrölunda Indians officiella webbshop kan vi shoppa i sann kolonialanda, logotypen pryder julgranskulor, nyckelringar, nappar ochtofflor. Härhittar vi sponsorer som Volvo, SEB, McDonalds, Swedbank, Intersportoch SKF med flera.

AntonieGrahamsdaughter,
Skribent och debattör

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (366)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.