Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Nej pappa, det är inte extremt att krossa patriarkatet"

- 04/01/2015, 14:32

Privat

Agnes Hassler: "Varför ska vi då krossa det rådande patriarkatet vi lever i? Jag ger er några av många anledningar"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Under de senasteveckorna har min pappa avrått mig från att använda begreppet”krossa patriarkatet”, med motiveringen att det inte är nognyanserat och inte lämpar sig att använda sig i och med deförtroendeuppdrag jag har. Men - vad är patriarkatet? Behöver detverkligen krossas? Och är det självklart att det ska ersättas medfeminism??

Nationalencyklopedinsdefinition av patriarkatet lyder ”familje- eller samhällssystemdär den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och iden offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligenvarken kvinnor eller yngre män deltar i det formellabeslutsfattandet. Inomsamhällsvetenskapen är patriarkat en allmän benämning på socialasystem inom vilka kvinnor är underordnade män.” 

Artikeln iNationalencyklopedin förklarar att patriarkatet fortfarande härskaristora delar av Europa, Afrika, Mellanöstern, Syd- och Östasien samtLatinamerika. Varför Nordamerika och Australiens patriarkalasamhällsstruktur plötsligt skulle ha upphört framgår inte avartikeln, länder med 18 respektive 26 % kvinnor i sina parlament,jämfört med t.ex. afrikanska Rwanda och latinamerikanska Boliviadär de flesta politiker i parlamenten är kvinnor. 

Att det intefinns några storskaliga samhälleliga exempel på patriarkatetsmotsats, matriarkat (enligt bland annat Nationalencyklopedin),motbevisar också att kontinenter som Nordamerika och Australienskulle vara något annat än just patriarkala.

Det kan kännasjobbigt för majoriteten av jordens befolkning, män, att förståatt man är en del av denna samhällsstruktur och kan behöva ändrasitt vardagliga beteende för att se till att fördelningen av maktoch möjligheter blir jämställd. Samtidigt är min förhoppning attsåväl män som kvinnor främst ser fram emot de fördelar detskulle innebära för alla med ett jämställt samhälle. Ettsamhälle vi uppnår genom feminismen, en term med mångadefinitioner, som även den sammanfattas väl av NE som den socialarörelsen för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Varför ska vi dåkrossa det rådande patriarkatet vi lever i? Jag ger er några avmånga anledningar:

● För de mångamiljoner flickor som saknas internationellt på grund av världensmest omfattande folkmord – gendercide. FN uppskattar att så mångasom 200 miljoner flickor saknas demografiskt på grund avkönsselektiv abort och barnamord. Mord som begås av politiska,ekonomiska, sociala och kulturella orsaker världen över. Främst iAsien, men även i Sverige

● För att stoppatrafficking. Det rådande kvinnounderskottet i världen gör kvinnorännu mer utsatta och konkurrensen om att få en hustru leder tillatt allt yngre flickor tvingas till äktenskap och prostitution

● För att mänsvåld mot kvinnor skördar fler liv än militära konflikter. Detbehövs en grundläggande förändrad inställning till brukande avvåld och var människas rätt till sin kropp

● Föratt dagens försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik är föråldradoch starkt dominerad av män. Detta trots att forskning visar attkvinnors deltagande i fredsprocesser och könsperspektiv gör vägentill fred kortare och att stödet för militära insatser är mindrehos kvinnor

● För att det ärhelt orimligt att den genomsnittliga rika västerländska mannenslivsstil som världens största klimatbov är allmänt accepterad ochvärderas högt runt middags- eller förhandlingsbordet, samtidigtsom den slår hårt mot fattiga kvinnor och barn i andra delar avvärlden

● För att dengenomsnittliga flyktingen i världen är en kvinna eller ett barn

● För att SverigesRiksdags försvarsutskott utgörs av 13 män och 4 kvinnorsamt en manlig försvarsminister i Sveriges första ”feministiska”regering.

● För att psykiskohälsa är som mest utbredd bland flickor, unga kvinnor ochtranspersoner i Sverige och fortsätter att öka

● För de killaroch män som felaktigt får lära sig att hålla inne känsloristället för att prata ut, vilket får förödande konsekvenser somaggressivitet i nära relationer eller mot det egna jaget, ökadalkoholkonsumtion och isolering

● För allas rättatt var sig själv, klä sig som man vill och leva som man vill utanhänsyn till normer om ”manligt” och ”kvinnligt”

● För att kvinnorsarbete är värt precis lika mycket som mäns och inte 3,6 miljonerkronor mindre under en livstid, vilket är fallet i ett av världensmest ”jämställda” länder, Sverige, idag

● För att enrättvis värld inkluderar alla på lika villkor.

Så pappa, dethandlar inte om att krossa dig och andra män. Det handlar om attkrossa de strukturer som gör att vi behandlas olika beroende av kön.

Agnes Hassler,
Språkrör Grön Ungdom Norr

Vill du krossa patriarkatet?