Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Aras Hussein: "Glöm inte den kurdiska frågan"

- 05/01/2015, 16:55

Privat

Aras Hussein: "Vi får aldrig ge upp kampen om kurdernas rätt till erkännande och självbestämmande!"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Kurder har funnits i Mellanöstern i åtminstone över2000 år. Det kurdiska folkets historia präglas på många sätt avförtryck, under Ottomanska riket, under europeisk kolonisation ochunder de nuvarande staterna efter deras tillblivelse i området. Mendet kurdiska folkets historia är också en historia om kamp förrättigheter och identitet.

Efter första världskriget blev kurderna lovade etteget land av England, Frankrike och USA som vann kriget. Iställethamnade kurderna under turkisk dominans. Många kurder har varitinvolverade i strider om självständighet sedan dess och flera tusenmänniskor har förlorat sina liv i konflikten. Kurder har under långtid utsätts för förtryck som tagit sig olika former och omfattningunder olika tider och i olika stater: förbud att tala och skriva detegna språket, vägran att erkänna de kurdiska folkens nationellaoch mänskliga rättigheter, våld, folkfördrivningar och folkmord. 

Den samlade kurdiska befolkningen utgör mellan 25 och 30 miljonermänniskor och är den största etniska gruppen i världen utan etteget land. Kurdistan är idagdelat mellan Irak, Turkiet, Iran och Syrien. Stora grupper kurderlever också i andra delar av världen, bl.a. i Sverige, drivna påflykt undan övergrepp, förföljelser och i vissa fall renautrotningskampanjer.

Denkurdiska delen av Irak är idag autonomt sedan 1991. Kurder har egenarmé, en fungerande riksdag och statliga institutioner som trots allkritik om korruption har lyckats skapa säkerhet, välfärd ochbäddat för en i Mellanöstern unik ekonomisk utveckling.

Men på andra ställen inskränks och kränksfortfarande kurders rätt att tala sitt eget språk, uttrycka sinkultur och ta del av andra grundläggande mänskliga rättigheter iregionen. Dagens gränser har delat upp kurderna i fyra olika länderoch inneburit att gamla kontaktvägar brutits och kurderna skiljtsfrån varandra.

I och med kriget iSyrien och IS frammarsch i regionen står det kurdiska folket idaginför ett av världens mest omfattade krig där flertaleträttigheter dagligen inskränks. Världssamfundet har agerat mengrundläggande skydd och säkerhet för det kurdiska folket saknas. Imarkstriden mot Islamiska Staten står kurdiska gerilloroch peshmerga självafastän frågan utgör en angelägenhet för hela världen. 

Vi är några ungdomar som har startat en SSU föreningi Uppsala, ungdomar för Kurdistan, för att aktivt och genomdemokratiska metoder kunna kämpa för kurdernas rättigheter. Vi fåraldrig ge upp kampen om kurdernas rätt till erkännande ochsjälvbestämmande!

ArasHussein,
ordförande SSUUngdomar för Kurdistan