Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Att erkänna Palestina med nuvarande krav är att underminera Israels hela existens"

1 av 1

Privat

Debatt | 13/01/2015 12:37

PPI: "Målet är att delegimitera staten Israel helt och hållet. Perspektiv På Israel ber alla Israelvänner att ta avstånd från denna strategi"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Idecember 2014 så gav Europaparlamentet sitt stöd till ”i principett erkännande av Palestina som stat.” Detta blir ännu ett sättför den palestinska myndigheten att få ett erkännande utan att desjälva erkänner Israel som judisk stat. Erkännanden av Palestinaär meningslösa så länge det saknas en riktig fredsprocess. IEuropaparlamentets nya resolution som ger stöd till erkännande avPalestina som stat står följande: ”Europaparlamentetstöder i princip ett erkännande av Palestina som stat ochtvåstatslösningen, och anser att detta bör gå hand i hand medutvecklingen av fredssamtal, som bör föras framåt.”

Dettainnebär att medlemsstaterna i EU kan erkänna Palestina utan attfredssamtal lett fram till en palestinsk stat, eftersom ett erkännandeav Palestina som stat bara ”bör” gå hand i hand medfredssamtal.

Europaparlamentethar i praktiken belönat den palestinska myndighetens vägran attdelta i fredsprocessen genom resolutionen. Det finns ingen anledningför den palestinska myndigheten att kompromissa i någonfredsprocess när olika politiska aktörer erkänner Palestina utanatt den palestinska myndigheten behöver kompromissa.

Iresolutionen som ger stöd till EU:s medlemsstater att erkännaPalestina så underkänner man också Israels suveränitet. Iresolutionen så menar Europaparlamentet att Israels huvudstadJerusalem ska delas och bli både Israels och Palestinas huvudstad.

Denpalestinska myndigheten kräver idag att mer än fem miljonerpalestinier som har ärvt sitt flyktingskap, enligt speciella reglersom UNRWA har upprättat, ska återvända till Israel. Fem miljonerpalestinier ska återvända till ett land där det bor sex miljonerjudar. Den palestinska myndigheten kräver i praktiken att denjudiska staten Israel ska upphöra med sin existens. Detta krav ochmånga andra omöjliga krav är anledningen till att vi saknar enfredsprocess idag. Vägen till en fredsprocess är att tvinga denpalestinska myndigheten att ge upp sina omöjliga krav och delta idirekta samtal med Israel.

Detsom är upprörande är att de som har varit med och sett till attett erkännande av Palestina har fått stöd från Europaparlamentetär europaparlamentariker som i Sverige kallar sig ”Israelvänner”.Gunnar Hökmark (M) röstade för resolutionen som stöder etterkännande av Palestina som stat. Hökmark var fram till april 2012ordförande för Samfundet Sverige-Israel. Frederick Federley (C) som2006 skänkte pengar till den israeliska armén, lade ner sin röst.

BådeFederley och Hökmark är insatta i Israel-Palestinafrågan och ärmycket medvetna om de omöjliga krav som den palestinska myndighetenställer på Israel. Det handlar om att beröva Israel dess huvudstadoch tvinga Israel att ta emot fem miljoner palestinier. Samtidigtvill den palestinska myndigheten inte ha en enda jude kvar iframtidens Palestina. Det är detta Palestina som Hökmark genomEuropaparlamentets resolution stöder att erkänna och som Federleystår passiv inför.

Varjeerkännande av detta okompromissvilliga Palestina är endelegimitering av staten Israel. En resolution som berövar Israeldess huvudstad är en delegimitering av Israel. Den palestinskamyndighetens strategi är att genom dessa erkännanden och andradiplomatiska initiativ undvika direkta samtal med Israel. Målet äratt delegimitera staten Israel helt och hållet. Perspektiv PåIsrael ber alla Israelvänner att ta avstånd från denna strategi.

TobiasPetersson,
NimaGholam Ali Pour,
Talespersonerför Perspektiv På Israel

Bör EU erkänna Palestina?