- Foto: Privat/TT

"Jägarna är farligare för jakthunden än vad vargen är"

Benny Sellberg: "Jag tycker att politiker och myndigheter ska skämmas. Det är dags att de tar det ansvar de har i att värna hotade arter"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I går skulle vargjakten ha startat. Men i elfte timmen så kom, efter överklaganden, ett förnuftigt beslut från Förvaltningsrätten som stoppade beslutet för en tid. De konstaterade att det är "tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten".

Reaktionerna från Jägarorganisationer blev såklart enorma och överdrivna. Gunnar Glöersen från Jägareförbundet går ut och säger att "människors livskvalitet stoppas". Vuxna män gråter idag.

Han tar verkligen i från tårna och vill måla upp en bild av undergång. En bild som få kan känna igen sig i och det blir genast lite löjligt och skrämmande på samma gång. Löjligt för att vargen inte påverkar människor och landsbygd på det sätt de försöker framställa det som. Och det kryllar inte av varg som han påstår, för vilken annan art som det finns under 400 exemplar av framställer man som att det kryllar av? Skrämmande för att man känner så väl igen tillvägagångssättet att försöka överdriva faror och sätta människor mot varann.

Det som är knepigt och skrämmande är att S och MP fortsatte i Alliansens fotspår och skulle låta en licensjakt ske, trots att vi har två öppna överträdelseärenden i EU från tidigare vargjakter, som blev stoppade och senare fällda i förvaltningsrätten.

Vi har alltså en ny regering som likt tidigare struntar i att vargstammen hade tagit stor skada. Man struntar i att vi hade brutit mot Århuskonventionen och EU-rätten om man inte kunde pröva detta juridiskt. Detta sedan den tidigare Alliansregering med stöd av SD ändrade i jaktförordningen för att jakten inte skulle kunna överklagas och prövas juridiskt av miljöorganisationer. 

Allt för att gå en liten klick vargmotståndare till mötes. Jägarorganisationer har lobbat hårt för detta under lång tid och kämpat för att skapa motsättningar mellan landsbygd och stad och i att skapa en obefogad och överdriven rädsla för varg.

De gör det för att skydda sina möjligheter till höga uttag av klövvilt och löshundsjakt. Att fler jakthundar dör i trafiken, av jägarnas egna kulor och så vidare än av vargen är tydligen ingen större fråga. Jägarna är alltså farligare för jakthunden än vad vargen är.

Det är ynkligt och vidrigt när politiker och myndigheter är så svaga när det gäller så viktiga ärenden som skyddade av arter och vår natur. 

Naturvårdsverket har inte gjort någon egen bedömning, utan har godkänt Länsstyrelsernas, Viltförvaltningsdelegationernas beslut med hänvisning till viltförvaltningsplanen från 2013 års rovdjursproposition. Vore det inte mer riktigt om man gjort en ny bedömning efter dagens läge och då värderat genetiska förhållanden, inavel och utdöenderisk och så vidare?

Ingen kan hävda att en jakt på upp till så mycket som 12% av stammen på en redan inavlad population inte skulle påverka artens möjligheter till gynnsam bevarandestatus. 

Naturvårdsverket tog sin utgångspunkt i referensvärdet på 270 vargar när de fastslog jaktuttaget och hävdar att detta starkt kritiserade och alltför låga värde inbegriper hänsynstaganden till vargens genetiska status och behov av framtida invandring. Det är ett felaktigt och i efterhand konstruerat påstående och visar att Naturvårdsverket helt styrs av politiska beslut och inte förmår göra någon självständig bedömning gällande vargstammens möjligheter att överleva i Sverige. 

Naturvårdsverket har tidigare själva påpekat, som flera forskare, för regeringen att underlaget för de 270 vargarna saknar fullständiga genetiska inväganden, aspekter och därför inte kvalificerar för en bedömning av vargstammens gynnsamma bevarandestatus.

Det är nästan så att Naturvårdsverket kan byta namn till Naturskadeverket efter alla deras turer gällande vargen och förlorade mål i Förvaltningsrätten. 

Vi som värnar vår natur och biologiska mångfald, försöker man köra över genom att ändra i förordningar och strunta i avtal, direktiv och konventioner vi förbundit oss att följa. 

Jag tycker att politiker och myndigheter ska skämmas. Det är dags att de tar det ansvar de har i att värna hotade arter, vår natur och vad vi förbundit oss att följa. Det är även dags att vi börjar prata om den stora nyttan vargen och andra topppredatorer har för den biologiska mångfalden i vår natur.

Jag hoppas även att jägarorganisationer kan börja bete sig mer sansat, sluta med överdrifter så att det inte skapas mer motsättningar.

Benny Sellberg,
Debattör, inspiratör, aktivist

/
/
/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Behöver vi ha färre vargar i Sverige?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.