Lördag 21 Maj
Stockholm

Ung Pirat: "Därför har vi massövervakat Folk och Försvars konferens i Sälen"

Gustav Nipe
Gustav Nipe. Foto: Privat

Gustav Nipe (UP): "Den signalspaning vi har utfört under två konferensdagar i Sälen bygger på samma princip som de stora spionorganisationerna, som amerikanska NSA och svenska FRA, använder sig av".

Kommentera (24)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Ung Pirat har utfört ensignalspaningsaktion på Folk och Försvars säkerhets- ochförsvarskonferens i Sälen.

Syftet är att uppmärksamma detsäkerhetspolitiska etablissemanget på hur viktigt det är medinformationssäkerhet.

Signalspaningen genomfördes under detvå första konferensdagarna i Sälen. Vi satte upp en öppentrådlös internetaccesspunkt (kallad Öppen Gäst). En mängdkonferensdeltagare har därefter kopplat upp sig till internet viaaccesspunkten och surfat. All trafik som skett via vårt trådlösanätverk har loggats. Genom att ha tillgång till loggarna förinternetaktiviteten kan vi bland annat se vilka hemsidor som harbesökts.

Analyserna av metadatan gör att vi kandra slutsatser om vilka som använde vårt nät. Att gå in påallmänna och välbesökta hemsidor som aftonbladet.se säger intemycket om användaren i fråga, men om personen sedan dessutomansluter till mail.myndighetX.se samt surfar på hemsidor om stad Ykrymper snabbt antalet kandidater till några få möjliga.

Vid ett flertal tillfällen anslötsdet till mejl-servrar som tillhör myndigheter. Att använda ettöppet, okrypterat nätverk för att läsa myndighetsmejl äranmärkningsvärt. Exempelvis kan vi se att det gjorts anslutningartill mejl-servern hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB). Myndigheten har till uppgift att utveckla samhällets förmågaatt förebygga och hantera olyckor och kriser. Att deras personaluppenbarligen inte är tillräckligt tränade i informationssäkerhetär problematiskt.

Att vi kan identifieramyndighetspersoner, journalister och politiker med hjälp av etttrådlöst nätverk och deras mindre genomtänkta bruk avonlinetjänster visar på vilken oerhörd makt som finns i attkontrollera internet. Det visar även vilken risk som det innebärför offentliga personer och privatpersoner att verka och leva sittliv på nätverk vars säkerhet är komprometterad.

Den signalspaning vi har utfört undertvå konferensdagar i Sälen bygger på samma princip som de storaspionorganisationerna, som amerikanska NSA och svenska FRA, användersig av. Skillnaden är att de loggar trafik året runt, och i mycketstörre omfattning. De har dessutom tillgång till mycket meravancerad teknologi. Integritetsintrånget är enormt.

Vi i Ung Pirat tycker att människorsom inte är misstänkta för brott inte heller ska övervakas avmyndigheter. Genom vår aktion vill vi uppmärksamma detsäkerhetspolitiska etablissemanget på vikten av att arbeta för ettsäkrare internet. Skyddet för privatpersoners privatliv behöverstärkas.

Avslutningsvis kan vi lämna detglädjande beskedet att vi genom vår spaning inte kunde hitta någonförberedelse till terroristverksamhet. Däremot märker vi attmänniskor behöver bli mycket bättre på att använda internetsäkrare.

Gustav Nipe,
Förbundsordförande Ung Pirat

Är det orimligt att massövervaka folk?
Tack för din röst!
Kommentera (24)
Kopiera länk
Dela