- Foto: Privat/TT

Perez Santiago: "Jag är inte Charlie"

Gabriel Perez Santiago: "Varför inte prata om morden i Malexander 1999, varför inte prata om Helge Fossmo 1999, varför inte prata om Peter Mangs 2010, varför inte prata om Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge 2011?"


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det är tragiskt ochsorgligt att behöva läsa och se människor som inte vet vad derasreligion egentligen handlar om eller vad religionen står för. Somtar sig rätten att uttrycka sig med hat och våld för att sedanta sig rätten att kalla sig för förespråkare för islam ochvärldens muslimer. De personerna som utför dessa terrordådfeltolkar vad islam handlar om och använder religionen som ursäkttill sin förvrängda och sjuka världsuppfattning. 

Jag har otroligt många vänner som är både troende och icketroendemuslimer, jag har läst om islam och till och med jag som inte ärmuslim har koll på vad islam handlar om.

Detta terrorattentatbland många andra har skapat en enorm skada. Inte bara fördem som drabbats direkt av våldet, utan även för alla resterandemuslimer runt om i världen som tvingas ställas till svars för attderas religion smutsas ner av terrorism och blir tvungna att behövaleva med alla fördomar som skapas mot dem i deras vardag.

Kom ihågdetta, siffran är osäker, men en uppskattning som hargjorts visar på att det finns mellan 1,2 till 1,57 miljardermuslimer runt om i världen:

> 1,57 miljarder muslimer
10000 Al Qaida
36 000 talibaner

SatirtidningenCharlie Hebdo i sin drift med att slå mot alla religion med satirkan ses som en strategi som slår hårt mot de patriarkaliskasamhällsnormerna, vilket är bra i sig. Men tidningen Charlie HebdosMuhammedteckningarna kan och ska uppfattas som rasistiska eftersomdet kommit fram att tidningen Charlie Hebdo varit i lika mycket bråkinternt som de bråkat med omvärlden för att de visste att det varbilder som kunde uppröra. För när de vetat om att bilderna kundeuppröra och medvetet ändå publicerade bilderna så handlar detinte om någon sorts humor. 

Då handlar det om att provocerapå en annan kulturs och religions bekostnad eftersom man intesparkar uppåt utan man sparkar ner. För man ska ha klart för sigatt terrorism terrorism, tro är tro och terrorism sker inte i Gudseller Allahs namn. Så nu när personer skriver att det var rätt attmoskéerna blev attackerade och att de förtjänas att brännas nerså får vi återigen se att rasismen genomsyrar debatten. Och det,det är fel och ett resonemang helt utan logik.

Och det är närdetta återigen leder till en enorm debatt om var gränsen mellanyttrandefrihet och hets mot folkgrupp går, så är det oerhörtviktigt att dra en tydlig gräns mellan extremism och religion efterdet är två skilda saker. Det är samma sak som när publiceradeMuhammedteckningarna i Jyllands Posten 2005. Därför är det oerhörtviktigt att vi talar om det istället för att öppna upp till endebatt för intolerans och stängda gränser.

Speciellt närtidningen Charlie Hebdo tog emot priset "Guldhunden" somär ett pris stiftat av Lars Vilks som man ska se som etttäcknamn för Rondellhunden som Lars Vilks hade med i sinutställning på Galleri Rönnquist & Rönnquist i Malmö.Som även uttalat sig om att skräcken inte kommer bli mindreoch att han tror det kommer bli fler skräckscenarion när handeltar demonstrationer och manifestationer mot terrordådet iParis.

Och speciellt närBjörn Söder (SD) uttalat sig om att "Fredens religion har visatsitt ansikte"

Men det blir också oerhört viktigt närgalleristen Henrik Rönnquist som varit skicklig att skapa skandalerkring Lars Vilks och Dan Park. Det resulterade i att både HenrikRönnquist och Dan Park dömdes till hets mot folkgrupp, som nuförsöker sprida Pegida till Sverige via facebook som är emot”islamiseringen”.

Och Henrik Rönnquistfortsätter med att prata om att de svenska traditionerna äråsidosatta och fortsätter med att prata om våldtäkter ochburqa och när han fick frågan i Sveriges radio så svaradeHenrik Rönnquist så här: "Det finns välingen statistik på vilken tro människor som begår våldtäkterhar?"

– Man kan ju se påursprunget. Det är ingenting som är typiskt för oss svenskar,säger Henrik Rönnquist.

Det man måste haklart för sig här är att de människor som flytt från IS bärinte skulden för de extremister som mördade tolv personer i Paris.Detta är en attack som spelar Marine Le Pen och hennes kollegor runtom i Europa i händerna. För de extremister som nu terroriserarfolket i Syrien och Irak, och som lockar tusentals fransmän,svenskar och andra européer att slåss i deras led, har inteuppstått ur tomma intet. De har fått direkt eller indirekt stöd avvästländer.

För nu efterterrordådet så ska man ha klart för sig om att dådet utfördes motCharlie Hebdos redaktion var fundamentalister och vi får se enstorm av statusuppdateringar som "Je suis Charlie" somskulle vara ett budskap för yttrandefrihet och sympati. Men detblir svårt och bisarrt när sympatisörer tillSverigedemokraterna besudlar hela debatten genom att utnyttjasituationen för att stigmatisera ett helt folkslag och en helreligion. Att anklaga en religion för att vara extravagant föratt fundamentalister mördar någon guds namn är fel och varförinte prata om kristendomens korståg tycker jag då.

Varför inte prataom morden i Malexander 1999, varför inte prata om Helge Fossmo1999, varför inte prata om Peter Mangs 2010, varför inte prataom Anders Behring Breiviks terrordåd i Norge 2011?

Detta ärspektakulära personer med kristna och högerextrema utgångspunkteri sina blodiga terrordåd för att de ansåg sig ha en högrastatus än andra på grund av religiösa och politiska värderingar.

Glöm inte det!

Det är intereligioner som dödar, det är fundamentalister. Därför måste visluta stigmatisera ett helt folk som ofrivilligt är födda till enviss kultur eller religioner och börjar agera gemensamt mot AlQaida, IS, rasism och nazism. För vi agerar inte sympatiskteller solidariskt genom att stigmatisera ett helt folk och sedanskriver statusar eller delar bilder på att man är CharlieHebdo. Innan dess måste vilära oss att tro är tro och att terrorism är terrorism.

Och jag vill sägaatt rubriksättare som satte rubriken - "muslimsk hjälte" ären skam för Sverige när han/hon spelar SD i händerna medsitt fundamentala dubbelfel, som om man ska betrakta muslimersom om de vore mindre värda. Det är som om Avpixlat har variti farten.

För det enda mankunnat se i debatten är att två unga män från IS var/ärhatade av en hela västvärld, med all rätt kan man tycka. Men detvi måste lära oss är att sluta springa runt och sprida hat föratt det finns dem som tappar sitt fotfäste. Jag säger som så häratt vi ska kalla de två terroristerna precis de vi kallar Breivik.

Vi ska se att det ärinte Islam eller kristendomen som agerat. Vi måste prata omdet utanförskap som västvärldens samhällen har skapat i sinmaterialistiska, kapitalistiska självgodhet och ta vårat ansvar förhändelser som aldrig skulle ha hänt om vi inte låtit stå passivaoch låtit samhällssystemen i Europa dra åt höger och låtit dessasamhällssystem tolerera fascism.

Vi behöver etttydligt NEJ till fascism, ett fett jävla JA till ett samhälle mednaturlig mångfald och lära oss skillnaden på yttrandefrihetoch kränkningar. 

Visa vanligtsunt förnuft och visa en otrolig respekt gentemot varandra. Att vara människor. 

Jag är inte Charlie.

Jag är Gabriel Perez Santiago och jag ärantifascist

/
/
/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.