Tisdag 28 Sep
Stockholm

"Psykisk ohälsa syns inte alltid utanpå"

"Det är vår rättighet att få bli lyssnade på, och kräver bli bemötta på samma premisser. Vi måste ses som sköra, men för det inte svaga"

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Läs mer om Pillerpodden på deras hemsida.

Såhar ännu ett år gått och ett nytt börjat med hopp, tro ochlöften. Fakta kvarstår. FN:s Världshälsoorganisation larmar omatt psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växandeutmaningarna mot folkhälsan i världen. Enligt den ideellaföreningen för psykisk hälsa, Mind, så är självmord är idagden vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-24. Ångestföreningen iStockholm säger att var tredje person haft en panikattack under detsenaste året och enligt Hjärnkolls årliga befolkningsundersökninghar tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon inärheten lever med psykisk ohälsa. 

Visom jobbar med psykisk ohälsa är inte förvånade, vi möter denhär statistiken över allt. Vi ser det i sjundeklassare som vädjar attfå prata en stund med oss, då kuratorn knappt visat sig. Vi möterförtvivlade lärare, som varken har utbildning i att ta svårasamtal eller ork att känna ansvar, och vi ser mörkertalet framföross i kassan på ICA när kassörskan fick svårt att andas, ursäktarsig och säger att det beror på dålig ventilation.

Vårtsamhälle är inte anpassat efter dessa rapporter. Runt om i Sverigesitter det just nu barn i provsalar som förväntas kunna presterasitt bästa på en viss dag en viss tid och bli bedömda efter detredan från sjätte klass. Nästan var tredje person, enligtHjärnkoll, säger att man inte kan tänka sig att arbeta tillsammansmed någon som har psykiska problem. Det är en tabu som leder tillfördomar, som leder till skeva normer, vilket leder tilldiskriminering som återigen spär på tabun.

Utanförstatistiken finns erfarenheter av en vård som inte har tid.Utredningar som blir uppskjutna 4 månader när väntetiden varitlika lång, diagnoser som ställda på 60 minuter som sedan liggergrund för all behandling, men kallas för ”preliminär”. Detsmala kuvertet från psykakuten med ett nytt, kanske det tionde, vidbehovs-preparatet. Hänvisad vidare, nya remisser med samma budskap.

Visom skriver är varken forskare eller psykologer. Vi är vittnen avhur det är att vara ung och må dåligt i dagens Sverige ochgrundare av ett litet bolag vid namn Pillerpodden, något som börjadei en podcast men som nu, 3 månader senare, blivit ett heltidsjobbtrots att vi varken har radioutbildning eller universitetsmeriter.Men vi besitter ett erfarenhetsperspektiv och vi vågar trotsa normenoch prata om det som inte är vackert, drivna av tanken påförändring då vi vet att den är möjlig eftersom vi ser den i osssjälva. En färsk, omfattande studie TV4 Nyheterna presenterade den 9januari bekräftar det vi tror på: om barn i skolan får lära sigkänna igen psykisk ohälsa kan antal självmordsförsök bland ungahalveras. Vi har bestämt oss för att jobba med det här, men vibehöver er hjälp.

Psykiskohälsa syns inte alltid utanpå och att hantera det härsamhällsproblemet kräver något vi inte är vana vid: att vågafokusera på något annat än snabba och enkla svar. Acceptera utanatt förstå. För det är inte vår enskilda skuld, men däremotallas vårt ansvar, att bryta tabun och på så sätt lyfta avskammen från problemet som idag är ett hinder för att lösa det.

Tillsammansär det dags att föra kampen för att turen är vår. Vi kräver envård där det finns tid och vi blir tagna på allvar innan det ärför sent. Vi kräver en förändrad inställning hos politiker, därden psykiska hälsan räknas lika mycket som den fysiska. Vi kräveren bruten tystnad, att du och jag tillsammans bemöter varandra medrespekt och på individnivå berättar för varandra att vi kan ochförtjänar att må bra. Vi kan, vill och ska, visa dem som inteförstår att de genom att öppna taket och våga ställa frågorfaktiskt kan rädda liv utan att det innebär tunga ansvarstaganden.Det är vår rättighet att få bli lyssnade på, och kräver blibemötta på samma premisser. Vi måste ses som sköra, men för detinte svaga.

Detär varken lätt, bekvämt eller gratis, men även om 3 av 4 ärdrabbade, så handlar det om oss alla. Det krävs att vi vågarsträcka ut händer och sända ut signaler om att vi ser varandra.Det handlar inte om pengar, det handlar om liv. Vi måste alla fåfinnas, oavsett mående. Det är 2015, och det är vår tur nu.

SiriGrenholm och Emma Westas Rödin,
PillerpoddenHB

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela