Söndag 16 Maj
Stockholm

Mirjana, 17: "Även män drabbas negativt av patriarkatet"

"Så, killar, nästa gång ni påstår att feminism bara är en ideologi utformad av kvinnor för kvinnor, tänk på att även ni utsätts för patriarkatet"

Kommentera (59)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Mirjana Stanisic är 17 år och går på Viktor Rydberg gymnasium Odenplan i Stockholm. Hon är feminist och har alltid haft ett stort intresse för genusfrågor. 

Hon är även medlem i F!:s ungdomsförbund Unga Feminister samt i Grön Ungdom. 

En patriarkal samhällsordning innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp - en mansdominerad könsmaktsordning. Jag har som feminist alldeles för många gånger från män fått höra att  “vilka överdrifter, patriarkatet är något som ni kvinnor hittat på för att få sätta er i offerroll”. Men det som många, i de flesta fall män, glömmer bort är att feminism är något som berör även män och deras roll i samhället. Med patriarkatet följer en mängd normer som gör att även män diskrimineras som en konsekvens av patriarkala strukturer, precis som kvinnor. 

Ett exempel är att män utsätts för mer våld än vad kvinnor gör. En orsak till detta kan tänkas vara maskulinitetsnormen vari ingår egenskaper hos män såsom styrka, mod och till viss del våld. En del män känner behovet av att uppvisa sin maskulinitet och dominans genom att utöva våld mot andra män. Även bland barn förekommer mer våld mellan pojkar än mellan flickor. Ett annat exempel är att män oftast förlorar vårdnadstvister om barn, vilket delvis beror på en underliggande syn på mannen som den som arbetar och försörjer familjen, medan kvinnan generellt ses som den som ger omsorg och tar hand om barnen. Män tar dessutom ut färre föräldradagar (jag syftar på heterosexuella parrelationer). Även i detta fall skulle man kunna tro att anledningen delvis är gamla vanor och föreställningar om att kvinnan är den som står för omsorg och omhändertagande av barnen i hemmet.

Något som också sällan tas upp är att män generellt sett har färre nära relationer till manliga vänner än vad kvinnor har med varandra. Medan kvinnor kan ha väldigt djupa och nära vänskapsrelationer kan det vara svårt för män att knyta an till sina manliga vänner på samma sätt utan att känna sig säregna. Även detta beror på maskulinitetsnormen som bl. a åsyftar att män skulle vara heterosexuella. Män har ett lika rikt känsloliv som kvinnor och är i lika stort behov av nära vänskapsrelationer.

Bland dem med homosexuell/bisexuell läggning blir fler män än kvinnor utsatta för brott. Förövarna är främst unga män. Det finns dessutom en föreställning om att alla homosexuella män skulle vara feminina, som om man förutsätter att homosexualitet innebär att könsidentiteten plötsligt ändras till det motsatta - detta på grund av att många har svårt att bortse från heteronormen. I samhället ser man den vita, heterosexuella, medelålders cismannen som norm, de andra blir dem avvikande. 

70% av alla självmord i Sverige begås av män och bland män mellan 15-44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. För kvinnor i samma ålder är den vanligaste dödsorsaken tumörer. Om man tittar på självmordsstatistiken ur ett genusperspektiv kan man även här dra kopplingar till maskulinitetsnormen. Män får inte vara känslosamma, vilket leder till att män är mindre benägna att söka hjälp när de mår psykiskt dåligt. 

Män blir alltså utsatta för mer våld än kvinnor, de förlorar flest vårdnadstvister, de tar ut färre föräldradagar och 70% av alla självmord begås av män. Det är oerhört viktigt att även uppmärksamma det förtryck som män utsätts för, så att ni manliga icke-feminister förstår att även ni konsekvent utsätts för patriarkatet. Man får däremot inte glömma att män blir diskriminerade av exakt samma anledning som kvinnor: som en konsekvens av patriarkala strukturer och de könsnormer som tillhör de strukturerna. Medan kvinnor blir systematiskt förtryckta genom att bli slagna av män, våldtagna, få mindre betalt, bli objektifierade osv. kan män också diskrimineras som konsekvens av patriarkala strukturer, fast på andra sätt. 

En man kan däremot inte systematiskt förtryckas av en kvinna i en patriarkal struktur eftersom kvinnan är underordnad mannen. Förtryck är när en starkare part orättvist utövar sin makt på en svagare part. Detta är själva kärnan i en patriarkal struktur. 

Många män har tyvärr en förvrängd bild om att feminister skulle vara “manshatare”, och att patriarkatet, som tidigare nämnt, skulle vara någon form av ett påhitt vi kvinnor skapat. Självklart finns det feminister som hatar män, lika mycket som att det finns män med kvinnofientliga värderingar. Men man bör inte koppla själva ideologin feminism med hat mot män, eftersom feminismen står för helt andra principer: ett jämställt samhälle - utifrån ett genusperspektiv. 

Så, killar, nästa gång ni påstår att feminism bara är en ideologi utformad av kvinnor för kvinnor, tänk på att även ni utsätts för patriarkatet.

Mirjana Stanisic,
Gymnasiestudent

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (59)
Kopiera länk
Dela