Stockholm

"Det var hon som stal, hon är ju tattare"

. Foto: Privat

Linus Eriksson: "I Sverige är vi duktiga på att använda uttrycket: ”Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge”. Romerna kom till Sverige för cirka 500 år sedan. De har väntat länge. De har väntat för länge. När kommer det goda?"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Linus Eriksson var tidigare styrelseledamot för Röda Korsets Ungdomsförbund och Ungdom Mot Rasism. Han har även varit politiskt aktiv. 

Följ Linus på: www.megaskalle.se

Honär elva år gammal. Hon sitter i ett klassrum med tjugo andra eleversom är medvetna om hennes romska bakgrund. Ett pennskrin försvinneroch hon får skulden av sina klasskamrater, med argumentet om att honär ”tattare”.

Dennahistoria fick jag höra när jag och min vän samt hennes pojkvänsatt och fikade. Denna historia, som inte var en historia för hanslillasyster, utan som för henne var en verklighet.

Jagblev rädd och tom på ord, i takt med hans berättande. Inte föratt jag var förvånad över att det finns rasism och fördomar ivårt samhälle. Det har jag alltid varit medveten om. Däremot blevjag rädd och tom på ord, för att detta handlar om elvaåriga barnsagerande. Elvaåriga barn som bär på fördomar om romer, eller somde uttryckte sig: ”tattare”. Elvaåriga barn som var övertygadeom att det var hon som stal, hon är ju ”tattare”. Elvaårigabarn som skuldbelagde en hel folkgrupp.

Närman är elva år gammal, har man inte själv hunnit skapa sin egenetik och moral eller sina egna normer och värderingar. Dessa är änså länge ärvda av ens föräldrar. För mig, skulle det varafruktansvärt om jag senare i livet fick veta att det var dessavärderingar mina föräldrar uppfostrade mig med. Värderingar somär grundade ur ren rasism.

Dettaär inte den enda historian jag fått berättad för mig.

Minmamma berättade om en vän till henne som blev anklagad för stöldpå ett köpcenter. Vakten hävdade att hon hade stöldgodset underkjolen och att hon är rom. Hon är inte rom och hade inget underkjolen.

Minpappa arbetar i butik och berättade hur väktare följer romer genomhela butiken, tills att de lämnat för att se till att de intestjäler något.

Detär inte bara runt köksbordet som fördomarna florerar. De finnsockså inom yrken som ska vara där för att ge oss trygghet, men somger oss en rädsla för en rasism som tycks ha fått ett starktfotfäste i Sverige. De finns också hos elvaåriga barn som blivituppfostrade med att det bara finns en folkgrupp som stjäler.

Enutbredd strukturell rasism mot särskilt romer, finns i min närhet.Mot människor, som alltid har utsatts för detta i hela världen,även i ”det fantastiska landet Sverige”.

ISverige är vi duktiga på att använda uttrycket: ”Den som väntarpå något gott, väntar aldrig för länge”. Romerna kom tillSverige för cirka 500 år sedan. De har väntat länge. De harväntat för länge. När kommer det goda? När kommer döden förfördomarna och rasismen? När kommer romernas väntan att upphöra?

LinusEriksson

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.