Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Arbetsförmedlingens regler ligger ungefär 20 år efter verkligheten"

- 21/01/2015, 13:39 -
Per Pettersson

Per Pettersson

Jesper Ahlin

"Det är bättre att vara ärlig och att lägga ner det som inte funkar, än att låsa fast sig i att allting ska vara som det alltid varit tidigare"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

HadeArbetsförmedlingen varit ett företag, hade de antagligen fälltsför vilseledande marknadsföring på grund av sitt namn. Idag görArbetsförmedlingen en mängd olika saker, men förmedla jobb liggerinte ens på topp tio av dessa.

Jag ärför andra gången i mitt liv inskriven på Arbetsförmedlingen.Varken denna eller förra gången gör jag det för att jag tror attde kommer att kunna förmedla några arbeten till mig. Jag gör detenbart eftersom det krävs av mig för att jag ska få a-kassa. Sökajobb och diskutera möjligheterna att starta exempelvis en egenkommunikationsbyrå tillsammans med andra, det sköter jag heltsjälv.

Självhar jag varit förberedd på detta båda gångerna jag skrivit in migoch den här gången visste jag också tillräckligt för att skrivain mig på rätt kontor – förra gången jag skrev in mig undradede nästan vad jag gjorde där, eftersom jag till skillnad från deflesta andra arbetssökande som var inskrivna på det kontoret harhögskolepoäng och dessutom har svenska som modersmål. Det visarsig att olika kontor har specialiserat sig på olika målgrupper,vilket förvisso är lovvärt men det kan också ställa till detlite för dig som arbetssökande om du skriver in dig på fel kontor.

Andraär inte lika förberedda och en bekant beskrev sig själv som”fnittrig” när hen klev ut från Arbetsförmedlingen för ettpar veckor sen. Till att börja med kunde hen inte skriva in sig påwebben, då hens senaste yrkeskategori över huvud taget inteexisterar i Arbetsförmedlingens förutbestämda kategorisering. Detgick för övrigt inte så mycket bättre med den saken på kontoret.Inte heller gick det att skriva in ”sociala medier” som enkompetens – det existerar inte som förutbestämt alternativ isystemen. Trots att snart sagt alla kommunikationsjobb somutannonseras uttryckligen kräver hög kompetens inom sociala medier.

Dessutomhamnar kommunikation lätt i kläm, genom att vissa av vårayrkeskategorier, som ingår i vanliga kommunikationstjänster,definieras som kulturarbete – och då ska du inte skriva in dig påett vanligt kontor, utan på ett speciellt kontor inne i Stockholm.Om du har kompetens inom båda områden blir du tillsagd att väljaom du söker jobb inom kultur eller inte, något som i praktikengivetvis är omöjligt egentligen, men du får helt enkelt bita ihopoch låtsas att du vet att du söker jobb inom en av de fyrkantigakategorierna som Arbetsförmedlingen har i sina datorsystem.

Det ärinte konstigt att allt fler, speciellt bland oss lite yngre, ratarArbetsförmedlingen när det gäller att hitta jobb. Personligentycker jag att det låter högt att så många som 26% av Sverigesstudenter tror på hjälp från Arbetsförmedlingen, men kanske ärdet en form av desperat hopp att det kanske inte är så illa som detlåter. Vi som är eller har varit inskrivna vet dock att detantagligen snarare är värre.

Arbetsförmedlingenhar helt enkelt inte hängt med i utvecklingen. 36% av Sverigesstudenter tror att de kommer att arbeta på företag som ännu intefinns, vilket säger en hel del om tilltron till att det startas nyaföretag. Samtidigt är Arbetsförmedlingens och a-kassornasregelverk utformat för att i största möjliga mån avskräckamänniskor från att starta egna företag, eller för den delen attta frilansuppdrag i väntan på att hitta en fast sysselsättning.Systemet är utformat för att du ska ha ett lönearbete på heltideller vara arbetslös på heltid, inget annat. Trots att systemetidag i praktiken inte förmedlar några av dessa arbeten.

Arbetsförmedlingenär säkert bra på vad de gör, men de förmedlar som sagt intearbeten och de är inte speciellt bra på att göra det om de skulleförsöka. Arbetsförmedlingen sätter sin tilltro till att ledigatjänster utannonseras och anmäls till deras system, medanverkligheten är den att de flesta jobb idag fås genom kontakter,rekryteringsföretag eller annonser på helt andra ställen änPlatsbanken.

En delav lösningen är att befria dem från att ens försöka förmedlaarbeten och istället koncentrera sig på sin administration ochkontroll. Istället kan rekryteringsföretag ta överarbetsförmedlandet, så som redan skett i flera andra länder. Medfri konkurrens mellan förmedlare och en ersättning som betalas utförst när de väl hittat tjänster till de arbetssökande, bordefler människor kunna komma i arbete och tiden som arbetssökandekunde kortas. Upparbetade nätverk och kontakter skulle dels kunnaleda till specialiserade arbetsförmedlare, på det sätt vi redanser specialiserade rekryterings- och bemanningsföretag som skulle hatillgång till fler tjänster inom respektive bransch än dem somannonseras ut.

Dessutombehöver regelverket ändras för att göra det möjligt att taenstaka frilansuppdrag under tiden som du söker arbete, samt göradet lättare för den som vill prova att starta eget för att få eninkomst. Regelverket ligger ungefär 20 år efter hur arbetsmarknadeni realiteten fungerar och det är dags att det åtgärdas.

Meddessa åtgärder kommer förstås Sveriges studenter att om ett parår svara att ingen tror att Arbetsförmedlingen ska förmedla någraarbeten, men att en stor majoritet har tilltro till att de nya,privata arbetsförmedlarna ska kunna hjälpa dem att hitta såvälingångar på arbetsmarknaden som drömjobben lite längre fram.Arbetsförmedlingen får säkert byta namn när de blivit enkontrollmyndighet, men i längden är det bättre för allainblandade. Det är bättre att vara ärlig och att lägga ner detsom inte funkar, än att låsa fast sig i att allting ska vara somdet alltid varit tidigare.

PerPettersson,
ChefredaktörFrihetssmedjan.se, inskriven på Arbetsförmedlingen och arbetssökande inom kommunikation, PR och opinionsbildning