Lördag 15 Maj
Stockholm

Emil Axén: "Varför har så många en så skev bild av feminism?"

"Frågan är, vart är det skon klämmer? Varför existerar denna snedvridna bild av feminism?"

Kommentera (38)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ honom på Twitter: @emilaxen

Vilever idag i ett samhälle där det anses mer konstigt att varafeminist än att vara antifeminist. Att sträva efter jämlikhetverkar var mer underligt än att vara emot det. Nej, just det,ursäkta mig. Ni är emot feminism men inte jämställdhet. Inte allsmotsägelsefullt.

Dagligenläser man om antifeminister som har upplevt människor somidentifierat sig som en "feminist" och som därav haråstadkommit att feminism har en negativ klang hos denna person. Manciterar extremfeminister som är mycket få och man kommer hänvisatill dessa citat och flina "Kolla,feminister hatar visst män!". Manförsöker måla upp en bild som inte alls representerar sanningen.Man slänger ur sig saker så som att det inte alls existerarlöneklyftor samtidigt som alla studier motbevisar detta. De kommerslänga ur sig platta lögner för att svartmåla feminismen somhelhet. 

Men,vad är det som är så skrämmande med tanken att båda könen skaha samma ekonomiska, politiska och sociala jämlikhet? Det ärfeminism som är nyckeln till en jämlik värld.
Är det tanken avatt "förlora" sina privilegier och rättigheter? Förfaktum är att de är det som verkar skrämma de flestaantifeministerna. Är det verkligen de enda sättet för kvinnor attfå samma rättigheter som oss män, att ta "rättigheter"?Nej,till och med historien talar emot det. När kvinnor fick rösträtt iSverige så innebar ju inte det att män fick rösta mindreexempelvis, det var bara helt enkelt att kvinnor fick exakt sammarättigheter som män att rösta. 

Jagstår helt på samma sida som er när det kommer till "feminister"som hatar män. Men det påverkar inte min bild av feminism. Precissom huliganer på fotbollsmatcher som slåss och förstör intepåverkar min bild av fotboll trots att de kallar sig själva för"fotbollssupportrar". Manshatare är inte synonymt med attvara feminist. Feminism i sin ursprungliga form handlar omjämställdhet. Inte att något kön ska ha det bättre än detandra.

Fråganär, vart är det skon klämmer? Varför existerar denna snedvridnabild av feminism?

I skolan läser man historia för att lära ossvarför världen ser ut som den gör idag. Man ska lära sig förstånutiden och kunna reflektera över framtiden. Historia är ettobligatoriskt ämne för alla gymnasieelever. Känns det intelämpligt att likväl införa "Feminism" som ettobligatoriskt ämne för det mesta i nutid talar ju för att vibehöver mer utbildning, att vi behöver förstå. Lära oss av hurdet var förr, lära oss varförfeminism behövs.

EmilAxén,
Feminist

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (38)
Kopiera länk
Dela