Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

LUF: "Folkpartiet saknar bevis för att språktest fungerar"

- 28/01/2015, 17:08

Privat

LUF: "På presskonferensen sade Jan Björklund att ”det handlar inte om att färre ska komma hit, utan om att fler ska komma i arbete”. Om han menar allvar borde Folkpartiet i stället fokusera på en integrationspolitik frikopplad från migrationspolitiken"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Folkpartiet föreslog i dag på DNdebatt en rad reformer för att stärka arbetslinjen iintegrationspolitiken. De viktigaste förslagen handlar om att sänkatrösklarna till arbetsmarknaden för nyanlända, bland annat genomatt snabba på validering av examina och att möjliggöra låglönejobboch praktikplatser för dem som saknar högre utbildning. Men blandförslagen återfinns också ett införande av språktest och ettutgivande av tillfälliga uppehållstillstånd i stället förpermanenta. Det är plakatpolitik som inte gynnar integrationen.

Alla personer som är i behov av skyddomfattas inte av kraven för konventionsflyktingar. Därför finnsäven möjligheten att få stanna här om man är övrigtskyddsbehövande. Detta gäller exempelvis personer som inte kanåtervända till sitt hemland till följd av väpnade konfliktereller miljökatastrofer.

Med Folkpartiets förslag kan övrigtskyddsbehövande i högre utsträckning få temporärauppehållstillstånd i stället för permanenta, vilket innebär attuppehållstillståndet ska prövas efter tre år varvid de somfortsatt bedöms ha skyddsskäl får permanent uppehållstillstånd.Syftet med Folkpartiets förslag är att öka drivkrafterna förarbete genom att erbjuda ett snabbspår till permanentuppehållstillstånd för den som under väntetiden har fått jobb.Denna tanke är god. Men förslaget kan lika gärna leda tillhopplöshet och passivitet när fler människor tvingas leva iosäkerhet om huruvida de kommer att få stanna i landet. Är detvärt att lära sig språket om man måste ha väskan packad ochredo?

I klartext handlar vår oro om dem somflyr från kriget i Syrien och norra Irak. I dag får syrierpermanent uppehållstillstånd direkt, eftersom experterna inte sernågot slut på konflikten under överskådlig tid. Liberalaungdomsförbundet står upp för att Sverige ska erbjuda dem som flyrAssadregimens förtryck eller Daesh terror skydd och en chans attbörja om på nytt. Om inte stridigheterna är på sluttampen skaheller inte vår solidaritet komma med ett bäst före-datum.

Folkpartiet föreslår återigenspråkkrav för medborgarskap för att öka motivationen att lärasig svenska, men någon evidens för denna påstådda extramotivation presenteras inte. Studier från Sverige visar att viljanatt söka medborgarskap inte är sammankopplad med språkkunskaperoch att en sådan reform därför troligtvis inte skulle ha någoneffekt på integrationen. För ett liberalt parti borde dessutomsjälva idén att staten ska ha rätt att selektera och testapresumtiva medborgare vara främmande. Att kunna tala och förståsvenska är centralt för att bli delaktig i det svenska samhället,men det är inte genom att språktesta dem som levt här i minst femårs tid som nyanländas svenskkunskaper förbättras.

Integrationspolitiska förslag behövsför att bryta utanförskapet. Folkpartiet förslag att Lasmoderniseras, att fler praktikplatser och låglönejobb införs ochatt valideringsprocesser påskyndas är nödvändiga. Liberalaungdomsförbundet vill utöver detta även att asylsökande skauppmuntras att söka arbete och läsa svenska redan underansökningsprocessen. Vidare måste regelkrånglet påbostadsmarknaden bort så att det blir mer lönsamt att bygga nyabostäder. Och företagandets villkor behöver förbättras, så attalla kan vara med och bidra till vår välfärd.

På presskonferensen sade Jan Björklundatt ”det handlar inte om att färre ska komma hit, utan om att flerska komma i arbete”. Om han menar allvar borde Folkpartiet istället fokusera på en integrationspolitik frikopplad frånmigrationspolitiken.

Linda Nordlund,förbundsordförande
Anton Wemander Grahm,migrationspolitisk talesperson
Liberala ungdomsförbundet

Är det rimligt att införa språktest för invandrare?