Måndag 18 Okt
Stockholm

Andreas, 16: "Låt inte SD:s rasism passera obemärkt"

Andreas Möller: "Nu är det upp till dig att bestämma om ett främlingsfientligt och nationalistiskt parti som inte värnar om den svenska demokratin ska få representera Sverige"

Kommentera (41)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den 19 september2010 tog svensk politik en vändning. Från att ha präglats utavblockpolitik sedan 1500-talet kom en ny faktor in i spelet.Sverigedemokraterna klarade som första parti sedan 1991fyraprocentsspärren och kom in i riksdagen. Men Sverigedemokraternavar inte ett parti i mängden, utan utpräglade sig på många sätt.Det var bland annat det första partiet att agera vågmästareblocken emellan. De var även ensamma om sin nationalistiska ideologioch främlingsfientliga värderingar. 

Till följd av detta är detsannolikt även det mest omtalade och omdebatterade partiet. Menviktigast av allt, de har som enda parti invandringspolitiken somhjärtefråga. Idag benämner de sig själva som Sveriges endaegentliga oppositionsparti, till följd av höstens politiskablåsväder. Jag anser varken att deras åsikter eller värderingarska få prägla Sverige som nation. Därför tycker jag att det ärviktigt att vi inte låter deras förgyllda smygrasism passeraobemärkt.

Sverigedemokraterna är ett parti somväxt fram ur rasism, nazism och hat. Rasistiska uttalanden ochskandaler av högt uppsatta inom partiet är mer regel än undantag.Senast den 7:e januari klassades Björn Söders uttalande om judar, ivilket han uppmanade dem att lämna sin judiska identitet för attbli svenskar, som världens sjätte mest antisemitiska incident avSimon Wiesenthal Center – en organisation som verkar för mänskligarättigheter.Här pratar vi inte längre om mindre företeelser som blivit SD:svardag, utan om att världens sjätte mest antisemitiska uttalandeunder 2014 kommer från en sverigedemokrat som även är Sverigesandra vice talman. 

Låt det sjunka in. Att Söder har mage att sittakvar som talman, om ens i riksdagen, visar på hur normaliserad SD:ssmygrasism har blivit. Skulle inte du, ifall du flydde med livet sominsats, uppskatta möjligheten att söka en fristad i och integrerasi det svenska samhället? Istället för att behöva bo i omänskligaförhållanden i ett flyktingläger, få hjälpa till attvidareutveckla och främja Sveriges välfärd och demokrati? 

Vissahävdar att Sverigedemokraterna genom ökat bistånd tillflyktingläger hjälper fler flyktingar än de andrariksdagspartierna, men flyktingläger är bara en temporär lösning.Hur mycket pengar man än ger till dessa läger kommer de aldrigkunna lösa själva problemen som försätter människor på flykt.De tvingar enbart människor att leva i misär med en oviss framtid. Integration i det svenska samhället skulle däremot ge dessamänniskor en helt annan möjlighet i livet.

Bör inte Sverige, ett av världensbästa länder att bo i, erbjuda dessa flyktingar en fristad? Börinte Sverige, en av världens ledande demokratier,ge dessa flyktingar en ny chans? Sverige är ett föredöme som storadelar av världen ser upp till. Det måste vi värna om. Tyvärr haralla inte samma syn på saken. David Lång och Mikael Jansson från SD föreslår bland annat i en motion till riksdagen om att avskaffa rösträtt för alla samt begränsa vilka som fårutses till statsråd. Det är en hemsk inskränkning i den svenskademokratin och friheten. 

Låt mig belysa att det är ett första stegi demokratins fall. Hur kan vi, med facit i hand, sitta och titta påmedan det här pågår runtomkring oss? Vi måste solidariskt ställaoss upp och aktivt verka för ett öppet och fritt land, först dåkommer Sverigedemokraterna möta motstånd på riktigt.

Nu är det upp till dig att bestämmaom ett främlingsfientligt och nationalistiskt parti som inte värnarom den svenska demokratin ska få representera Sverige.Sverigedemokraterna har all rätt att uttrycka sina åsikter, detsäger jag inte emot. Att de däremot ska få gehör för dessa, ären helt annan sak. För om vi låter främlingsfientligheten krypaoss allt närmre inpå, är det bara en tidsfråga innan den styrvårt land.

När vågen av främlingsfientlighetsveper över Europa måste vi stå enade för ett öppet Sverige. Förkom ihåg, att allt som krävs för att ondskan ska segra är att degoda gör ingenting.

Andreas Möller,
studerande

Är du orolig över SD:s frammarsch?
Tack för din röst!
Kommentera (41)
Kopiera länk
Dela