Måndag 26 Sep
Stockholm

MUF: "Nu behöver Sverige en modern arbetsmarknad"

MUF: "Debatten om jobben för unga och utrikesfödda kan inte duckas. Arbetsmarknadslagstiftningen behöver utgå från kompetens och inte tid på arbetsplatsen"

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I ett Sverige där arbetsmarknadenförändras och utanförskapet framförallt drabbar unga och utrikesfödda måste de politiska partierna reagera, bry sig och vågaompröva den förda politiken. Moderaterna har varit alldeles förfega och tillsammans med Socialdemokraterna värnat de redan tryggasanställningar. Ska Sverige bli ett land där alla kan lyckas måstearbetsmarknaden moderniseras genom lägre trösklar och merrörlighet, skriver Rasmus Törnblom och Oliver Rosengren, ModerataUngdomsförbundet.

Sverige ser i dag annorlunda ut jämförtmed för 30- 40 år sedan. För 90-talisterna är inte längre destora industrierna eller den kommunala välfärden de självklaraarbetsgivarna. Den svenska arbetsmarknaden är större än Sverige.Att stanna hela yrkeslivet på samma arbetsplats var tidigare endröm, men för vår generation en mardröm. Medan guldklockornas tidär förbi, har politiken inte hängt med.

Samtidigt möter dagensungdomsgeneration tillsammans med många som kommer till Sverigesenare i livet stora etableringsproblem. Första jobbet är försvårt att få. Möjligheterna till egen bostad är för få. Oftahänger det ihop. Utan jobb ingen bostad. Med ett jobb som lönar sigför lite är det svårt att spara pengar till en egen bostad.

Unga och utrikes födda äröverrepresenterade i 10-talets utanförskap. Det behöver inte varaså. Inget har gjorts på grund av feghet från såvälSocialdemokraterna som Moderaterna,. Det är ett svek motarbetsmarknadens svaga att regering efter regering inte vågar seframåt utan fortsätter värna de redan tryggas anställningar.

Medan Sverige utvecklas hållsarbetsmarknadslagstiftning intakt som diskriminerar unga och utrikesfödda. Villkoren sätts av de som har jobb och gynnar aldrig de somsällan blir kallade till anställningsintervju eller saknarkontakter. En gammal föreställning om att arbetsmarknadens parterutgörs av fack och arbetsgivare gör att de politiska partiernamissar den stora parten som saknar jobb. De som aldrig blir kalladetill regeringens partssamtal eller blir företrädda när villkorenpå arbetsmarknaden ska bestämmas.

Ska Sverige bli ett modernt och öppetland där människor kan lyckas måste arbetsmarknaden moderniseras.Därför startar Moderata Ungdomsförbundet nu ett upprop för enmodern arbetsmarknad. Vi gör det för jobben.

Svaren från såväl Vänsterpartiernaoch Moderaterna om jobben är alldeles för få. Traineejobb,90-dagars garantier och kramkalas med facken är inte en politik förnya jobb eller svar på 10-talets utanförskap. När Anna KinbergBatra nu ska förnya Moderaterna under parollen att Sverige kan mer,är det dags att också vi unga får visa vad vi kan. Vi kan mer, menvi måste först få chansen.

Debatten om jobben för unga ochutrikesfödda kan inte duckas. Arbetsmarknadslagstiftningen behöverutgå från kompetens och inte tid på arbetsplatsen. Regler om attunga ska få gå före äldre arbetstagare diskriminerar och behöverförändras. Mer av de första pengarna som intjänas bör görasskattefria för att studenter och nyanlända ska kunna etablera sig,spara eget och kapital och ha råd med egen bostad. Vi gör det förjobben – när inga andra gör det.

Vi samlar i dag över 13 000 medlemmaroch är Sveriges största politiska ungdomsförbund. Dessutom är varfjärde medlem i Moderaterna medlem i Moderata Ungdomsförbundet.Under våren kommer vi att möta unga människor på skolor,arbetsplatser, högskolor, universitet och sociala medier för attprata om jobben. Vi startar nu ett upprop för jobben och en modernarbetsmarknad.

Rasmus Törnblom, förbundsordförandeModerata Ungdomsförbundet
Oliver Rosengren, kampanjledareModerata Ungdomförbundet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.