Onsdag 17 Aug
Stockholm

"Vad är väl människoliv värda när det står viktiga röster på spel?"

Pontus Almquist: "Utspelen som kommer klingar tyvärr inte särskilt humana, och de kommer tyvärr från en Allians som tidigare värnat öppenheten mot omvärlden"

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Politiskapartiers primära mål är inte att vara så moraliskt korrekta,logiska och principfasta som möjligt. Det är snarare, sanningen attsäga, att bli så omtyckta av väljarkåren som möjligt. En färskundersökning från DN/Ipsos visar att väljarnas viktigaste fråga,strax efter skolan, är integrationen. En annan undersökning frånSOM-institutet visar att hela 45 % av väljarna tycker att Sverigetar emot för många invandrare, och endast 10 % vill att vi ska ta emotfler.

Meddet ovan nämnda stycket i åtanke är det inte så konstigt attmånga partier nu gör utspel i just frågorna om integration ochinvandring. Men utspelen som kommer klingar tyvärr inte särskilthumana, och de kommer tyvärr från en Allians som tidigare värnat öppenheten mot omvärlden. Under politiska slagord om”jobbincitament” föreslår Moderaterna att de flyktingar sominte lyckas få ett arbete inte ska få återförenas med sinaanhöriga. Under samma paroll går Kristdemokraterna och Folkpartietsteget längre och vill även att de flyktingar som inte lyckats fåett arbete inom tre år, från det att de kommit till Sverige, skallutvisas.

Menatt på olika sätt stoppa människor från att komma till Sverige ärinte den rätta lösningen på integrationsproblemen, det låter barabra i väljarkårens öron. Visserligen har det kommitintegrationsförslag från allianspartierna vars kontenta inte varit”minskad invandring – minskade integrationsproblem”, men dessahar varit allt för tama för att påverka nämnvärt.

Deverkliga lösningarna finns i att avskaffa fackens samtliga statligtupprätthållna privilegier; såsom LAS och rätten till de övrigaförmåner för anställda som finns i Sverige i dag. Eftersom detvärde som nyanlända flyktingar producerar ofta inte räcker föratt finansiera alla förmåner och kollektivavtalens alltför högaingångslöner, väljer arbetsgivare tyvärr ofta att inte anställaden nyanlända överhuvudtaget. För att undvika ett problem somdetta bör villkoren i stället förhandlas fram arbetsgivaren ocharbetstagaren emellan utan allt för stor statlig inblandning.

Enannan viktig integrationsåtgärd skulle vara att befriabostadsmarknaden. Hur lätt är det att komma som flykting tillbostadsköer på uppemot 20 år? Och hur viktigt är egentligenbullerkrav och rumshöjdskrav under en skrikande bostadsbrist? Om viinför marknadshyror och kraftigt avreglerar boverkets allaföreskrifter får vi snabbt fram billiga bostäder som nyanländahar råd att bo i.

Men,för att återkoppla till det första stycket. Politiska partiersprimära mål är bli så omtyckta av väljarkåren som möjligt, ochegentligen inte att komma med adekvata lösningar påsamhällsproblem. Och väljarkåren tycker till stor del om minskadinvandring. 

Men vad är väl människoliv värda när det står viktiga röster på spel?

Pontus Almquist,
16-årig liberal debattör

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.