Fredag 6 Aug
Stockholm

Unionen Stockholm: "Att arbeta fackligt är viktigare än någonsin"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Unionen Stockholm: "Ju fler vi är, ju starkare är vi i förhandlingar och har större möjligheter att påverka politiker och arbetsgivare när det gäller våra medlemmars hjärtefrågor"

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om kampanjen

På måndag 9 februari delar Unionen ut armband med naturpärlor och texten ”lika olika” i samband med en medlemsaktivitet med Jonas Gardell på Hovet. Syftet med kampanjen är att sprida budskapet om fackets roll för allas rätt att vara lika olika på arbetsplatsen. Det kommer att gå att följa kampanjen via sociala medier under #likaolika 

Unionen Stockholm vill ha enarbetsmarknad där varje individ ses som den unika person han, hon,hen är och att ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön,könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuellläggning eller ålder.

Att bekämpa diskriminering iarbetslivet är en viktigt facklig fråga som Unionen Stockholm tar på störstaallvar. Som ett stort fackförbund har vi många starka vapen motdiskriminering. Vi ska se till så att lagen mot diskriminering följspå våra arbetsplatser. Under år 2014 fick Unionen Stockholm 60diskrimineringsärenden.

Unionen Stockholm jobbar också med utredningaroch kartlägger var problemen finns för att senare till exempelbilda opinion för eventuella lagändringar.

Vi bekämpar alla former avdiskriminering och skapar lösningar som ger var och en möjlighetatt bidra i arbetslivet. Vi är nöjda först när alla känner siglika behandlade på jobbet.

När vi träffar våra medlemmar- ochförtroendevalda är en fördomsfri arbetsplats en återkommandefråga som tas upp.

Var du kommer ifrån, vem du älskar,vilken trosbekännelse du har eller om du har en funktionsnedsättningska aldrig vara avgörande för hur du blir bemött påarbetsplatsen. Våra drygt 6 000 förtroendevalda i Stockholm ochvåra anställda på regionkontoret arbetar dagligen för ett öppetarbetsliv, vi är lika olika och det är den dynamiken som skapar braoch framgångsrika arbetsplatser. Du ska aldrig behöva oroa dig föratt få sämre löneutveckling eller bemötande bara för att du intepassar in i en norm.

I ett politiskt klimat som på senaretid allt mer ställt individ mot individ är det många av vårakollegor och vänner som blir utsatta. Varje medlem ochförtroendevald i Unionen Stockholm har möjligheten att göra skillnad föratt förbättra arbetsplatserna och stå upp för allas lika värde.

Oavsett religion, kön, etnicitet,sexuell läggning eller eventuell funktionsnedsättning vill vi attvåra medlemmar ska ha samma förutsättningar för trygghet,utveckling och framgång på arbetsplatsen.

Vi fortsätter vara starka för eninkluderande arbetsmiljö. Under 2014 ökade Unionen Stockholmmed 12 000 medlemmar till 126 000 medlemmar. Ju fler vi är,ju starkare är vi i förhandlingar och har större möjligheter attpåverka politiker och arbetsgivare när det gäller våra medlemmarshjärtefrågor. Vid varje arbetsplats, fikabord, vid varje rast, skamedarbetare veta att Unionen Stockholm finns och stöttar varje enskildindivid.

Några förslag för en merinkluderande arbetsmarknad från Unionen Stockholm:

Validering är ett viktigt redskap i arbetslivet och ska ske utifrån likabehandling och en helhetsbedömning av individens utbildning och kvalifikationer.

Eventuella språkkrav samt krav på medborgarskap ska vara sakliga och direkt relaterade till det utlysta arbetet.

Att all rekrytering och befordran ska vara fri från diskriminerande och integritetskränkande frågor och beslut.

Unionen Stockholm jobbar också med utredningar och kartlägger var problemen finns för att senare till exempel bilda opinion för eventuella lagändringar.

För att fira styrkan i att vara likaolika har vi bjudit in våra medlemmar till en föreställning medJonas Gardell på ett fullsatt Hovet 9 februari. Över 5000 medlemmarhar anmält sig! Det är startskottet för vår kampanj #likaolika.

Karin Skånberg, regionchef UnionenStockholm
Magnus Lindner, LikabehandlingsansvarigUnionen Stockholm
Hans Fryklund, ordförande UnionenStockholm
Anne Thelander, likabehandlingsansvarigregionstyrelsen Unionen Stockholm
Samuel Somo, förtroendevald, klubbenför IOGT-NTO-rörelsen
Viola Zabeti,pressansvarig Unionen Stockholm

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela