Fredag 14 Maj
Stockholm

"Stå för din politik och sluta kalla dig själv för liberal, Jan Björklund"

Klara Lundberg: "Jan, du vill ha språkkrav för medborgarskap, men hur ska detta hjälpa personen att bli mer integrerad? Du sätter återigen staten i första hand och låter den avgöra om en människa är tillräckligt bra på svenska"

Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Klara Lundberg har gått i Jan Björklunds GY-11-skola och brinner starkt för att motverka rasism. 

Följ henne på twitter @klaralundberg

Hej Jan Björklund!

När jag gick iårskurs nio på Ängskolan var jag i Stockholm och pratade med digpå Rosenbad. Då tyckte jag att du verkade vara en vettig man medbra idéer. Nu såhär, 4 år efter vet jag att mitt 16-åriga jaghade fel.

Jan, dina visioner kring skola kanskeär bra men jag har upplevt tre år av GY-11 och jag kan konstateraatt dina visioner inte lever upp till verkligheten. Mer betygsteg ochordningsbetyg leder inte till ett bättre resultat iPISA-undersökningen, utan istället en ökad stress ochprestationsångest bland elever. Jag har alltid varit enhögpresterande elev, men när jag började gymnasiet tog stressenöver då, det för mig som gick ut med 305 poäng från högstadiet,nästan var omöjligt att få ett A.

Jan, du säger att du är liberal mendin skolpolitik har reformerat tillbaka skolan till 1800-talet. Merbetygsteg, mer pondus åt lärare, ordningsbetyg. Dessa reformer haringenting med liberalism att göra, det är konservativa reformer.

Jan, när du pratar om människor somflyr från brinnande krig, pratar du inte om individer utan omsiffror som kan få jobb. Du pratar om en massa, som så fort sommöjligt ska komma i arbete för att föra arbetslinjen framåt.

Jan, jag trodde att liberalismenhandlade om att se till individens bästa och inte till statens.

Jan, dina förslag handlar om attmindre människor ska komma hit. De handlar inte om immigration, förhur ska en människa kunna koncentrera sig på att skaffa jobb närderas anhöriga är kvar i en väpnad konflikt?

Jan, vet du hur en människa fungerar?

Jan, du vill ha språkkrav förmedborgarskap, men hur ska detta hjälpa personen att bli merintegrerad? Du sätter återigen staten i första hand och låter denavgöra om en människa är tillräckligt bra på svenska.

Jan, är du verkligen liberal?

Jan, ta ditt förnuft till fånga, ståupp för din politik och sluta kalla dig själv för liberal.

Klara Lundberg

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela