Söndag 5 Dec
Stockholm

"Sverige måste sätta ner foten mot homofobin på Gaza"

Tobias Petersson (PPI): "Det räcker inte att våra politiker säger att de tycker att det är viktigt att ge stöd åt homosexuella i de palestinska områdena eller säger att vi ska göra allt för att bekämpa antisemitism. Nu är det dags för dem att visa att bakom de fagra orden finns ärliga intentioner"

Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Tobias Petersson verkar som skribent och debattör med fokus på Israel och MENA-regionen.

UtrikesministerMargot Wallström har lovat att ställa krav på palestinskamyndighetens president Mahmoud Abbas när hon och statsministerStefan Löfven träffar honom i veckan.

Jag uppmanar utrikesministern att kräva av Abbasoch den nya enhetsregeringen att de ska reformera sin lagstiftning förHBT-personer genom att avkriminalisera homosexualitet i Gaza och geHBT-personer rättigheter och skydd i lagstiftningen. Dessutom bör den svenskaregeringen kräva att den väldokumenterade antisemitismen i myndigheten somSverige är storfinansiär av upphör.

Men även svensk media kan och bör sätta press påAbbas gällande dessa viktiga reformer när han kommer hit. Behandlingen avhomosexuella i den palestinska myndigheten har alltid varit usel och förbiseddav svenska regeringar, propalestinska organisationer och svensk media. 

Samkönade sexuella handlingar är kriminaliserade i Gaza som officiellt lyderunder gammal brittisk lagstiftning sedan Brittiska Palestinamandatets tid,medan den palestinska myndigheten på Västbanken går efter en jordansklagstiftning (då Västbanken tidigare var ockuperad av Jordanien) som intekriminaliserar samkönat umgänge men inte heller ger skydd åt HBT-personer.

HBT-personers rättigheter har också svårt attförbättras då palestinska HBT-organisationer bara kan verka i Israel avsäkerhetsskäl. Risken att drabbas av hedersrelaterat våld är hög förhomosexuella i både Gaza och på Västbanken. Attityderna till HBT-personer ärmycket negativa och bara 4 procent av befolkningen i de palestinska områdena anseratt homosexualitet bör accepteras, enligt en undersökning utförd 2013 avtankesmedjan Pew Research Center.

Det är självklart svårt som HBT-person att leva iett sådant samhälle. HBT-personer måste ständigt leva i en lögn eller välja attfly. Några lyckliga få har lyckats ta sig till länder som Sverige. Det ärväldigt viktigt att poängtera att de inte flyr från krig med Israel utan frånden palestinska myndigheten som Sverige erkänt som staten Palestina.

Den väldokumenterade antisemitismen i denpalestinska myndigheten bör också uppmärksammas och krav på dess upphörande börställas. Så sent som den 30 januari i år sände myndighetens egen TV-kanal frånen mosképredikan där judar kallades för ”apor och svin”. Och Hamas TV-programför barn lär barnen att skjuta alla judar. Av judehat bygger man varken fredeller en demokratisk stat.

Eftersom Margot Wallström under ett möte i EU-nämnden den 17 oktober förra året uttryckt att ”det är en viktig fråga” att ge stöd åt de homosexuella i Gaza och eftersom Stefan Löfven under årets minneshögtid för Förintelsens offer sagt att vi måste anta uppgiften att göra allt i vår makt för att bekämpa hatet, så vore det på sin plats att just frågor kring homofobi och antisemitism får utrymme under Abbas besök i Sverige.

Det räcker inte att våra politiker säger att detycker att det är viktigt att ge stöd åt homosexuella i de palestinska områdenaeller säger att vi ska göra allt för att bekämpa antisemitism. Nu är det dagsför dem att visa att bakom de fagra orden finns ärliga intentioner.

Media och organisationer mot rasism och homofobihar också en skyldighet att ställa obekväma frågor till Abbas och en möjlighetatt kräva ett tydligt avståndstagande från judehat. Det är dags för Sverige attvisa tydlighet när det gäller antisemitism och homofobi även inom bistånds- ochutrikespolitiken.

Tobias Petersson,
Talesperson för Perspektiv på Israel

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela