Torsdag 9 Dec
Stockholm

"Nu har S möjlighet att visa sin feminism"

Martin Blecher: "Sverige bör ställa sig frågan vilken karaktär en palestinsk stat ska ha. Både för palestiniernas och för israelernas skull."

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skibenten

Martin Blecher föreläser om Mellanösternkonflikten. Han har tidigare arbetat med USA:s före detta president Jimmy Carter. Under sommarens gazakrig var han en frekvent debattör och skribent. 

Efter att den socialdemokratiskt ledda regeringen ensidigt erkände en palestinsk statså väntas Mahmoud Abbas anlända till Sverige på måndagskvällen för vidare samtal med Stefan Löfven och Margot Wallström.

De svensk-israelisk relationerna är betydligt mer ansträngda. MargotWallströms inställda besök i Israel ses som en konsekvens av detta erkännande.Vår utrikesminister har en förhoppning att besöka Israel efter valet i mars.Förhoppningen bygger på att israelerna röstar fram en socialdemokratiskregering som är mer försonlig både i relationerna mot palestinierna samt irelationerna mot omvärlden.

Opinionsundersökningar i Israel visar just nu på dött lopp mellan detregerande partiet Likud och det socialdemokratiska arbetarpartiet. Detsocialdemokratiska partiet i Israel står helt klart närmare Sveriges vision omIsrael och Palestina. Av de bäggepartierna anses dock endast Likud ha en realistisk möjlighet att byggakoalition. Denna koalition skulle då bygga på utan politisk representation avisraelisk socialdemokrati och marginalisera partiet. Den israeliskasocialdemokratin är klart för en tvåstatslösning men menar att detta börförhandlas fram av parterna själva, snararare än att komma påtvingat utifrån avaktörer som lever långt bort från regionens verklighet.

Sveriges erkännande av Palestina har mött kraftigt motstånd frånpalestinierna själva.

Den israelisk-palestinske journalisten Khaled Abu Tomeh förvånas, i enartikel i Gatestone Institute,” över vad han kallar för, EU stödjer palestinskdiktatur.” Han påpekar hur västerländska parlament i och med erkännandet avPalestina hur man vänder bort blicken för lagar, yttrandefrihet, öppenhet ochtransparens. Han går så långt att han menar på att västvärlden ”arbetar motpalestinska intressen som uppenbart inte hoppas på ännu en korrupt diktatur iMellanöstern.”

Khaled Abu Tomeh fortsätter med västvärldens svek mot palestinierna genomatt lyfta fram den förföljelse palestinska kvinnor utsätts för av Mahmoud Abbasmyndighet. Margot Wallström har deklarerat att Sverige ämnar föra enfeministisk utrikespolitik. Anders Lindberg har i Aftonbladet (2/4) ifrågasatthur denna feministiska politik ska synliggöras. Det vore ett utmärkt läge förMargot Wallström att göra slag i sin kampanj för feministisk utrikespolitikgenom att ta upp de kvinnor som fängslats av palestinska myndigheten bara föratt de yttrat avvikande åsikter mot det palestinska självstyret. En av dessakvinnor, Majdoleen Hassouneh, togs in till förhör föratt ha kritiserat Mahmoud Abbas på sociala medier. Eman Silawy och Lama Khaterär två andra kvinnor som frihetsberövats och vars datorer och elektronikbeslagtagits för att man kritiserat Mahmoud Abbas. 

En annan palestinsk skribent Bassem Tawil förklarar atteuropéerna, inte Israel, är palestiniernas största fiende. Bassem menar på attom européerna verkligen brydde sig om den palestinska saken skulle man iställetför att skicka pengar arbeta mot det palestinska ledarskapet (vars spridning avhatbudskap mot judar inte gynnar den palestinska saken enligt Bassem Tawil) föratt åstadkomma en förändring.

Sverige bör ställa sig frågan vilken karaktär en palestinskstat ska ha. Både för palestiniernas och för israelernas skull. Och MargotWallström har äntligen en möjlighet att bedriva feministisk utrikespolitikgenom att ta upp Majdoleen Hassounehs, Eman Silawys och Lama Khaters öde.

Martin Blecher,
skribent och föreläsare om Israel- Palestina

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela