Måndag 10 Maj
Stockholm

"Börja med att sopa rent från antisemitism i ditt eget parti, Löfven"

"Så nej Stefan Löfven. Jag applåderar inte dig. Jag kommer fortsätta min vägran att applådera dig så länge socialdemokratin fortsätter att förneka både sin gamla och nutida historia"

Kommentera (22)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Martin Blecher föreläser om Mellanösternkonflikten. Han har tidigare arbetat med USA:s före detta president Jimmy Carter

Under sommarens gazakrig var han en frekvent debattör och skribent. 

När Stefan Löfven stårpå Raul Wallenbergs torg och i Stora Synagogan och säger att han 70år efter förintelsen, ämnar reproducera det kunskapsprojekt, somföre detta statsminister Göran Persson inledde med boken Omdetta Må vi Berätta, med uppföljningsprojektet Om dettamåste vi förstå, så är det av central vikt att hans ord vägsupp av handlande.

Jag var en av de somnärvarade när Stefan Löfven samtalade både vid Stora Synagoganoch vid Raul Wallenbergs torg. Jag tillhörde också en av de få somvalde att inte applådera när Stefan Löfvens euforiska retorikhördes som ett sus i publiken. Istället tänkte jag för mig själv:Det är detta som är essensen av politik, vilka krav det ställs påen politiker och vad det innebär att locka massorna.

Jag noterade vidare attStefan Löfven besökte Yad Vashem och att han, innan han valdestill statsminister, på eget bevåg deltog i Stockholms stadskippavandring.

Detta är konkrethandlande från Stefan Löfven och inte tomma ord. Men mot dettaställs hans svaga och inkonsekventa handlande gällande oroväckande,hatiska falanger inom det socialdemokratiska partiet. Därförapplåderar jag inte Stefan Löfven än.

I dagarna kunde man läsasocialdemokraten Robert Höglund, medlem i partiet sedan 50 årtillbaka, inte var välkommen längre då han uttalat sig kritisktmot Islam. Socialdemokraterna beslöt efter detta att utesluta RobertHöglund. Detta var en viktig signal från det socialdemokratiskapartiet eftersom man visade på en handlingskraft som annars varitoroväckande obefintlig när det gäller det egna partietsantisemitiska uttalanden.

Veronica Palm, högsocialdemokratisk profil både i valberedningen och i Stockholms stadhar unisont tidigare hyllat Omar Mustafa innan denne tvingades avgå.Veronica Palm, ofta känd som ”antirasismens” ansikte, hade ingaproblem att uttala sig antisemitiskt under ett Gazakrig. ”Vem skade utvalda bränna nu” yttrades från Palms läppar. Medan RobertHöglund fick gå fick Veronica Palm sitta kvar på hög post.

Uteslutningen av RobertHöglund visar på att Socialdemokraterna kan, bara om de harrätta viljan att utesluta politiker med hatiska tendenser. Sådantär inte fallet med en annan socialdemokrat, Malmös starke manIllmar Reepaulu som trots upprepad antisemitism, kan sitta kvar ipartiet. Och inte bara sitta kvar. Han är även ordförande förvalberedningen.

Adrian Kaba, en av deledande socialdemokratiska så kallade ”antirasistiska”företrädarna som suttit med i Dialogforum som är Malmös svar påatt minska spänningarna mellan muslimer och judar, har spridituppgiften att terrorgruppen Islamiska staten, IS, skulle vara tränadav den israeliska säkerhetstjänsten Mossad och 2012 använde hanbegreppet "judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning".Kaba, liksom, Repaaulu, och Palm är fortfarande medlemmar ochinnehar höga poster i partiet. Robert Höglund har lämnat. Jag vetatt jag upprepar mig själv om Robert Höglund men jag vill att DUsom läsare ska förstå hur socialdemokratin bemöter rasism medolika måttstockar och hur antirasister alltför ofta kommer undanmed just rasism.

Något annat djuptproblematiskt med det socialdemokratiska partiet är dess kopplingartill Tro och Solidaritet, forna Broderskaparen. Svenska Kommitténmot Antisemitism (SKMA) har tidigare rapporterat om Tro ochsolidaritets nära kopplingar till islamism och islamister som bjudsin av rörelsen för att predika och sprida antisemitiskastereotyper.

Kippavandring i Malmöoch Stockholms stad framstår alltmer som teatraliskt tragedi därsocialdemokratiska antisemiter och antirasister kan gå i tåg somett sätt att visa på att de inte är antisemitimer.

Så nej Stefan Löfven.Jag applåderar inte dig. Jag kommer fortsätta min vägran attapplådera dig så länge socialdemokratin fortsätter attförneka både sin gamla och nutida historia. Så länge StefanLöfven ger framträdande poster till de så kallade antirasisterna,av vilka många inte har några som helst problem att yttraantisemitiska tankegångar och så länge bandet med Tro ochsolidaritet är en grogrund för socialdemokratin får du inteunisont hyllande från mig.

Du kommer inte undan medatt säga att Sverigedemokraterna är rasister längre Stefan Löfven.Sopa rent i ditt eget parti.

Om detta måste DU förstå

Martin Blecher,
Föreläsare och skribentom Israel

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (22)
Kopiera länk
Dela