Onsdag 30 Nov
Stockholm

"Nu har antisemitismen blivit judarnas fel"

. Foto: Privat

Dana Josevich: "Ju oroligare det blir i Mellanöstern desto mer hotas judarna här. Alltfler har börjat lyfta det orimliga i detta. Svenska judar kan inte tvingas stå till svars för vad ett annat land gör"

Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I samband medmediebevakningen av den ökade antisemitismen ser vi gång på annanexempel på en retorik som insinuerar att det väl ändå ärjudarnas eget fel. Den så kallade självförvållade antisemitismensägs vara kopplad till Israel-Palestina och genom att åberopakonflikten förklaras det hat som judar utsätts för här i Sverige.Parallellt med detta hörs en välmenande kör som påpekar detorimliga i att Israels agerande används för att legitimera hat motsvenska judar. Det må vara rätt och riktigt, men varför pratar viinte även om vad makten gör i förhållande till vad individen,oavsett härkomst, egentligen kan ställas till svars för?

Närdet gäller just antisemitism verkar det finnas en särskild doktrinsom styr hur man redogör för förtryck. Rapporteringen om de ökandeproblemen i Sverige - bilderna på poliser med automatvapen utanförjudiska skolan, barnens inställda sportlovsläger, personligaberättelser om rädslan att bära kippa - får ofta en vinkel därdiskussionen landar i att det uppkomna läget är vårt eget fel, vårskuld och vårt ansvar.

Senast förra veckan fick vi ta del avhur det kan låta när antisemitismen ska avhandlas. Enligt GöranRosenberg i Expressen den 15/2 så vilar ”på Europas judar [...]ett särskilt ansvar att ta itu med en världsbild som villundergräva deras existensmöjligheter i Europa”. 

Helena Grolli Sveriges radio P1 är inne på samma spår när hon i Studio Ettden 17/2 frågade Israels ambassadör Isaac Bachman om ”judarnasjälva har något ansvar för den växande antisemitismen som vi nuser”.

Båda exempel visarpå en tanketradition och förklaringsmodell där juden hållsansvarig för sin utsatta situation och skuldbeläggs för densamma.Detta är inget nytt, tidigare ansågs hatet självförvållat på grund av diverse konspirationsteorier om judars maktpositioner, inflytande imedia, kontroll över bankväsendet osv. I Sverige kan man idag inteprata om förföljelser av judar utan att nämna Israel-Palestina isamma andetag. Precis lika självklart som det var att hata judendå, på grund av ovan nämnda konspirationsteorier, blir det givet ochlegitimt att hata juden idag på grund av konflikten.

Ju oroligare detblir i Mellanöstern desto mer hotas judarna här. Alltfler harbörjat lyfta det orimliga i detta. Svenska judar kan inte tvingasstå till svars för vad ett annat land gör. Det är sant, menföljdfrågan som ingen verkar vilja ställa är om man som individ,oavsett vilket land man råkar komma från och vilken etnicitet ellerreligion man tillhör, kan hållas personligen ansvarig för vadmakten gör?

Ingen verkar tycka att det är rimligt att hållavarenda amerikan, engelsman eller dansk personligen ansvarig förderas respektive regeringars beslut om militära insatser iAfghanistan och Irak.

Ingen verkar mena att det är ok atttrakassera indier på gatan, varken här i Sverige eller i Indien,och hålla dem personligen ansvariga för det våld mot kvinnor somär en del av vardagen där. 

Ingen verkar känna behov av attpåpeka att ryssarna här i Sverige inte har något att göra medRysslands hbtq-politik, eller anse att alla ryssar i Ryssland börhållas personligen ansvariga för landets lagar mot ”homosexuellpropaganda”.

Medsamma tankesätt framstår det plötsligt som absurt att svenskajudar måste sväras fria från skuld och personligt ansvar genom attpåpeka deras avstånd till Israel. Att gång på gång framhålladetta faktiska avstånd resulterar även i svart-vit bild av judar iIsrael; att det i den mycket komplicerade konflikten finns enensidigt skyldig part som man som svensk jude måste ta avståndifrån om man ska kunna ses som en god människa och slippa förtryck. 

Inget land har bara goda politiska beslut i bagaget, ingen svenskförväntas t.ex. ta avstånd från helaSverige på grund av de fruktansvärda övergrepp man har begått motsamer. Om vi i andra lägen kan ta hänsyn till det faktum att denenskilda individen inte alltid stödjer och kan hållas ansvarig förvad politiker gör eller inte gör, så är det på tiden att dettasynsätt får inkludera alla. Oavsett individens nationalitet,etnicitet eller religion - Även när individen är jude.

Omdu som läser detta ändå tycker att antisemitismen är judarnaseget fel och att det är i sin ordning att hålla judiska individerbåde i Sverige och Israel kollektivt ansvariga oavsett vad deegentligen tycker och röstar, skulle jag härmed vilja passa på atthålla dig som svensk personligen ansvarig för att Sverige harpolitiska företrädare som har en fäbless för järnrör. Det är,från och med nu, du som ska bli hatad och förföljd på grund av. attsvenska politiker tillåter en vapenindustri som omsätter miljarderoch dödar oräkneliga civila varje år. Jag vill dessutom tilläggaatt det nu är upp till dig att ta itu med de problem som denna synkan medföra. Känn på rimligheten i det och fundera en vändatill. 

DanaJosevich,
Kulturvetare, redaktör, frilansskribent

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.