Torsdag 13 Maj
Stockholm

"Tänk efter när du handlar mat – att äta billigt kan stå oss dyrt"

Emma Svensson: "Nu är det på tiden att politikerna tar efter trenden och ställer krav på att maten som köps in vid offentlig upphandling är producerad enligt samma krav som svenska lantbrukare har på sig"

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Emma Svensson är 19 år och jobbar på en ekologisk mjölkgård i Falkenberg, och driver facebooksidan ”Här är din bonde ” tillsammans med Sofia Warefelt.

Hon är dessutom vice ordförande i LRF Ungdomen Halland och politiskt engagerad inom Moderaterna i Varberg kommun.

Sverige är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk, ägg samt kött har sjunkit till runt 63 procent (2013) jämfört med 100 procent 1995. 

Vi importerar ca 40 procent av all mat vi äter (en stor del av detta är frukt, grönsaker, fisk, kött samt drycker som öl och vin). En del utav maten vi importerar hade vi klarat oss utan, totalt sett är vi självförsörjande på livsmedel till 82%. Då är det 18% som saknas för att vi inte skulle drabbas utav matbrist om importen stoppades. 

Den siffran borde vara 0 procent. 

Vi ska vara stolta över det jordbruk vi har i Sverige idag, men vi måste inse att vi inte kan konkurrera med de sydliga Europaländerna när det gäller livsmedelsproduktion. Vi har inte samma föruttsättningar här uppe i Sverige, då vårt lantbruk är mer beskattat och vi har högre krav på djurhållningen. Men det är just de höga kraven på djurhållningen (samt duktiga och engagerade djurbönder) som gör att vi idag använder 3 gånger mindre antibiotika än i Danmark, och 16 gånger mindre antibiotika än i Tyskland. 

Det borde spela roll när du väljer kött i affären med tanke på att MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker) är ett växande problem världen över idag, men svenska grisar är fria från MRSA. 

Lönsamheten i lantbruket är dålig, bönderna får inte tillräckligt betalt för sina produkter. Man är beroende av EU-bidrag för att ens kunna hålla företaget igång. 

Jag talar nog för alla bönder när jag säger att vi inte vill ha det så, men pressade priser på världsmarkanden gör att bidragen idag är ett måste. Den senaste krisen har nu drabbat mjölkbönderna. Självförsörjningsgraden på mejeriprodukter är idag ca 90 procent, men den riskerar att sjunka ytterligare om priset på mjölk fortsätter att ligga såhär lågt. 

Vi har i dagsläget inte heller någon nationell livsmedelsstrategi, men nu är projektet för att ta fram en äntligen igång, och ett förslag är förhoppningsvis färdigt under våren 2016. 

Vi ser dessutom en positiv trend när det gäller svenskproducerad mat. Konsumenterna blir allt mer medvetna om vad de handlar, och försäljningen av svenskt kött ökar. 

Nu är det på tiden att politikerna tar efter trenden och ställer krav på att maten som köps in vid offentlig upphandling är producerad enligt samma krav som svenska lantbrukare har på sig. Det borde inte ens vara en fråga om det ska vara så, det borde vara en självklarhet. 

Det finns hopp för svenskt lantbruk, vi ska se ljust på framtiden. Men levande landsbygd och en högre självförsörjningsgrad kräver ett starkt jordbruk. Därför ber jag dig att tänka efter en extra gång när du handlar mat, och inte bara ta det billigaste alternativet. 

För att äta billigt, kan stå oss dyrt i längden. 

Emma Svensson,
Vice ordförande i LRF Ungdomen Halland
Aktiv i Moderaterna i Varberg kommun

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela