Lördag 8 Maj
Stockholm

"Det behövs en sjukförsäkring som skyddar studenter"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Gröna Studenter: "Det är nu upp till regeringen att se till att vi får en sjukförsäkring som skyddar studenter även vid deltidssjukdom"

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Grönastudenter har länge kämpat för att studenter ska kunna blideltidssjukskrivna. Efter nästan fem år presenteradesocialförsäkringsutredningen i måndags sitt slutbetänkande. Ibetänkandet föreslås det att studenter ska kunna blideltidssjukskrivna om det finns särskilda skäl. Vivälkomnar utredningens förslag och hoppas att regeringen snarastser till att förslagen blir verklighet.

Attstudenter i dagsläget inte kan vara sjukskrivna på deltid innebäratt många människor utestängs från högre utbildning. Studentersom under sin studietid borde vara delvis sjukskrivna tvingas väljamellan att fortsätta sina studier på heltid eller att avbryta sinastudier.

Det handlar också om att människor medfunktionshinder eller kronisk sjukdom inte vågar börja studeraidag. Detta trots att högre studier för många är en väg till ettbättre och rikare liv. Många drabbade studenter är rädda för attnågon gång under utbildningen behöva dra ner på studietakten ochdärmed förlora sin försörjningsmöjlighet.

Grönastudenter ser därför möjligheten till deltidssjukskrivning förstudenter som en rättighetsfråga. Vi tycker att alla människoroavsett funktionshinder eller sjukdomsgrad ska ha rätt att ta del avhögre studier även i praktiken. Då måste alla få tillgång tillstudiemedelsystemet för att finansiera sina levnadskostnader.

Därförtycker även Gröna Studenter att det är viktigt att de särskildaskälen för att få rätt till deltidssjukskrivning inte blir försnäva. Det är viktigt att deltidssjukskrivning även blir enpraktisk möjlighet som inte begränsas av hårda särskilda skäl.Det är även viktigt förändringen sker snart, eftersom utredningenhar tagit så lång tid.

Det ärnu upp till regeringen att se till att vi får en sjukförsäkringsom skyddar studenter även vid deltidssjukdom. Det ger möjlighetför alla att komma in i den högre utbildningen, även deltidssjukaoch funktionsnedsatta.Detkan vi inte vänta på längre!

ElinHylander, Språkrör Gröna studenter
CeciliaSvennberg, Styrelseledamot Gröna studenter

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela