1 av 3
- Foto: Privat/Wikimedia Commons/Linda Bartlett
2 av 3
- Foto: Wikimedia Commons/Linda Bartlett
3 av 3
- Foto: Privat

Camilla Björkbom: "Djurförsök är både oetisk och omodernt"

"Den typ av forskning som utnyttjar djur hör med all säkerhet till något som vi i framtiden kommer att förkasta som inte bara oetisk utan även omodern"


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Camilla Björkbom är förbundsordförande för Djurens rätt, som är en politisk obunden organisation och enligt egen utsago Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. 

Läs mer om organisationen på deras sajt

Följ Camilla Björkbom på Twitter: @CamillaBjorkbom

De norska forskarnaEdvard och May-Britt Moser fick Nobelpriset förra året för vad somhar beskrivits som forskning om "hjärnans inbyggda GPS",eller lokalsinnet. Live Kleveland från den norskadjurrättsorganisationen Dyrevernalliansen kommenterade utnämnandetmed ordet ”tragiskt”. Det finns många exempel på forskning somhar gett resultat men som vi ändå i efterhand anser vara oetiska.Kleveland berättade att paret Mosers möss fått instrumentinopererade i huvudet och sedan utsatts för experiment sominnefattat drunkning samt att delar av mössens hjärna förstördes. 

Andra typer av djurförsök som pågår i dag går ut på attdjuren infekteras så att de dör, eller att svåra sjukdomstillståndframkallas, som till exempel smärtsamma ledsjukdomar. Under dedjurförsöken får djuren inte någon smärtlindring. Det ärextremt plågsamma försök. Djur kan också ges elstötar ochtvingas till fysisk träning eller simning tills de utmattas. Enannan typ av försök är på djur som injiceras med giftigasubstanser som gör att djuren kan få ihållande eller upprepadekramper, andningsbesvär med öppen mun och inte kan provoceras tillaktivitet. Nästan alla djurförsök slutar med döden, antingendödas djuret vid en i förväg fastställd avbrytningspunkt dålidandet anses bli för stort, eller så dödas djuret när försöketär klart.

En allt större delav djuren som utsätts för djurförsök är genmanipulerade, eller”designade”, för att utveckla vissa sjukdomar som djurförsökarnavill forska på. En del genmanipulerade djur är så svårt sjukaeller skadade att de avlider redan i samband med födseln eller kortdärefter.

De djur somöverlever kan utsättas för olika ingrepp för att kontrollera omde har den förväntade förändringen i arvsmassan, det vill säga”rätt” gener. En vanlig metod för att kontrollera är attklippa av en bit av svansen för att ta ett vävnadsprov. PåKarolinska Institutet i Solna använder djurförsökare eninternationellt kontroversiell metod – de klipper en tå, iblandtvå tår, på möss och råttor för att ta vävnadsprov. En aktuellansökan om djurförsök omfattar att tårna klipps av på 60 000möss och 20 000 råttor. Ändå är det här bara en liten,liten del av den plågsamma framtid och långdragna lidande dessadjur utsätts för.

Att vara emotdjurförsök betyder inte att vara emot vetenskaplig och medicinskutveckling. Tvärtom. Djurens Rätt efterlyser fler av desofistikerade och moderna metoder som redan i dag har ersatt vissadjurförsök. De leder dessutom ofta till bättre och mer precisaforskningsresultat. Nobelpristagaren år 2012, som belönades förupptäckten att det går att få celler från vuxna att omvandlastill stamceller, uttryckte stora förhoppningar om att de nyacellmodellerna ska leda till nya läkemedel. Tidigare har dessaförsök gjorts på djur, men mediciner som fungerat på möss harinte fungerat på människor. Människor är trots allt inte gnagare.

Den typ av forskningsom utnyttjar djur, och som paret Moser fick Nobelpriset för, hörmed all säkerhet till något som vi i framtiden kommer att förkastasom inte bara oetisk utan även omodern. Forskare kan välja olikametoder för att komma fram till resultat. Regeringen har ett ansvaratt bidra till att alternativa metoder utvecklas. De 13 miljonerkronor som staten årligen avsätter är alldeles för lite för attkunna göra märkbar skillnad. Det krävs seriösa satsningar på attutveckla de moderna alternativen till djurförsök,

CamillaBjörkbom,
Förbundsordförande Djurens Rätt

/
/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.