Torsdag 29 Jul
Stockholm

"Den svenska debatten om Israel och Palestina är ständigt vinklad"

Jessica Schedvin: "Lyssna på min elev, lyssna på israeliska ungdomar och lyssna på de som varje dag lever i en konflikt som skulle kunna undvikas"

Kommentera (28)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

”Du måste berättaatt de sköt på mig. Jag hade inte gjort någonting, men ändå skötde på mig. Det finns inga goda och onda i den här konflikten, utandet finns bara sådana som jag, mina föräldrar, mina kusiner ochmina vänner. Ett folk som lider.”

En vanlig lektion isvenska som andraspråk med en 30-årig kille som har kommit tillSverige från Palestina sticker ut från mängden. Han vill lära sigsvenska för att kunna få ett arbete och genom det kunna skickapengar till sin familj. Istället för att prata om hur vädret är,repetera hur man använder verbets olika tidsformer eller försökaförklara varför det är viktigt att kunna skilja på vokaler ochkonsonanter börjar vi prata om något helt annat. 

Min elev berättaren gripande historia om varför han valde att komma till Sverige. Hanhar familj i både Israel och Palestina. Han berättar hur bådalever i fattigdom och hur konflikten mellan de båda ländernapåverkar hans vardag. Mycket berörd berättar han hur han harblivit beskjuten av israelisk militär och han drömmer sig bort iframtiden. Han vill inte leva i Sverige och han säger att han intebehöver fina telefoner eller en utbildning. Det enda han vill ha ärfred.

I det fortsatta samtaletklandrar inte min elev Israel för det han har varit med om. Hanförklarar att han har släkt i Israel och att någon part inte ärmer skyldig än den andra. Han menar att beskjutningen som han varmed om inte var vare sig militärens eller hans fel. Hans slutsats äratt de är offer i en konflikt som omvärlden blundar för.

I september förra åretvalde den nytillträdda regeringen att erkänna Palestina som stad –och därmed öppna för möjligheten att ställa formella krav pådem. Konflikten mellan Israel och Palestina är en fråga som trotsdess avstånd alltid har berört svensk politik och under den senastetiden har frågan flammat upp på agendan likt en agitator somanvänds för att föra fram politiska agendor. Trots att dennakonflikt ligger så långt borta partipolitiken som man kan komma.Medmänsklighet är ingen fråga som det går att kompromissa om.

Palestinas ledning måstefå kritiseras och Israels ockupation måste få kallas illegal. Vimåste förstå att det inte är en lösning att inte erkännaPalestina eller bojkotta israeliska varor. Den här frågan ärbetydligt mer viktigare än så. Fokus må ligga på en lösning iområdet, men vi skall inte glömma de som bor och verkar inom bådaområdena. De förtjänar den uppmärksamhet som svensk utrikesdebattlägger på tidigare nämnda frågor. Deras historia tål attberättas många gånger om.

När regeringen valde atterkänna en Palestina som självständig stat hördes protester frånhela Alliansen. Centerpartiets partiledare kommenterar det hela medatt ”de har agerat lite som en elefant i en porslinsfabrik”. Detsom inte diskuterades var vikten av att inte göra ideologiskavinster på en konflikt som drabbar oskyldiga.

Under hösten valdeSocialdemokraternas Hillevi Larsson att, tillsammans medSocialdemokraternas ungdomsförbunds systerorganisation Fatah YouthMovement posera öppet med en karta över regionen där Israel ärutraderat från kartan. En provokation vars enda tolkning är attLarsson inte står bakom en tvåstatslösning.

Debatten om Israel ochPalestina väcker mycket känslor, men låt dem landa på rätt saker.Lööf och Larsson är exempel på två kunniga debattörer som försökersätta en ideologisk prägel på en konflikt som de trots detta inteförsöker påverka. Prata gärna om politiska frågor så som handeloch hur en lösning ska se ut, men att profilera sin ideologi genomatt förneka att en part inte finns i en konflikt är uteslutandegenerande.

Det är dags att höjablicken. Sverige har erkänt Palestina, Israel och dess konflikt.Nästa steg är att ställa internationella krav på parterna.Samtidigt ska vi inte glömma att berätta de berättelser som finnsi båda länderna. 

Lyssna på min elev, lyssna på israeliskaungdomar och lyssna på de som varje dag lever i en konflikt somskulle kunna undvikas.

Görs det kommerdiskussionen om Israel och Palestina bli mer nyanserad.

Jessica Schedvin,
Liberal debattör ochlärarstudent
Medlem i Moderaterna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (28)
Kopiera länk
Dela