Onsdag 8 Dec
Stockholm

"Regeringens förslag för jämställdhet är tvångströjor i small"

MUF Gävleborg: "Vi kan inte tvinga på en och samma lösning för alla, det är irrationellt. Vi måste hjälpa folket att utveckla sina egna lösningar på sin egna tillvaro"

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi måstemöta frågorna från folket med en sund jämställdhetspolitik medavstånd från F!:s radikala idéer; en politik som egentligen ärextrem vänsterpolitik med en feministisk täckmantel. För attistället visa vägen för en liberal feminism där personerna ochföretagen själva har rätt att välja. Företagen jobbar hårt föratt få så bra vinst som möjligt, därför är det orimligt attnågot företag skulle välja bort en duktig kvinna för en mindrelämpad man bara för att hon är kvinna.

Vårgrundtanke är att vi måste börja se det hela i ett störreperspektiv än att dela upp folket i manligt och kvinnligt. Iställetska vi titta på egenskaper varje individ innehar och vilkaförutsättningar man kommer ifrån, först då kan vi förståskillnaderna som faktiskt finns. Vi ska inte blunda för denojämställdhet som finns men inte förrän vi slutar jämföra ochgeneralisera kommer aldrig skillnaden att upphöra. Vi måste vågatro på folket och individerna så att de kan utvecklas med hjälp avverktyg som vi kan förse dem med. Med en sådan politik kommer vi sevårt land långsiktigt bli det främsta och mest jämställda landetatt leva och verka i.

Vi i MUFGävleborg jobbar med att utveckla framtidens jämställdhetspolitikoch den innefattar inte bara manligt och kvinnligt utan ävenjämställdhet mellan olika folkgrupper. Vi ska arbeta för att varjeindivid ska ha samma förutsättningar att utveckla sina egna unikaegenskaper. Vi ska ge samma möjlighet att utvecklas för alla somvill leva och verka i Sverige, oavsett om du är man, kvinna, turk,same eller jude. Vi ska arbeta för att förbättra förutsättningarnaför de personer som kommer hit i flykt, så att de lättare kanintegreras i landet genom att ge dem en utbildning och lära dem vårtspråk. Vi ska hjälpa personer som kommer hit och vill leva här attutvecklas ytterligare och låta dem bli en värdefull tillgång förvår utveckling. Vi ska vara hedrade att folk vill flytta hit och boi vårt land, en stor invandring visar bara på hur starkt landet är.Vi ska vara i framkant på utveckling, utbildning och välfärd. Viuppnår detta genom att hjälpa personer att komma fram med sina egnalösningar.

Sverige ärredan ett land som har kommit väldigt långt inomjämställdhetspolitik men när man t.ex. driver fram frågor omtvångskvotering av föräldraförsäkringen, så fråntar vi maktenfrån människorna och lägger den hos staten. Vi kan integeneralisera och tvinga personer till att stanna hemma då varjefamiljs situation är unik och de vet bäst själva hur de ska lösasituationen. Inte staten.

Vi i MUFGävleborg ska visa att vi tror på folket, vi vill hjälpa Sverigeatt utveckla sig självt. Vi kan inte tvinga på en och samma lösningför alla, det är irrationellt. Vi måste hjälpa folket attutveckla sina egna lösningar på sin egna tillvaro.

Vi villerbjuda skräddarsydda kostymer, inte regeringens förslag omtvångströjor i storlek small.

Adam Rydstedt,
Distriktsordförande MUF Gävleborg
Patrik Jonsson,
Pressekreterare MUF Gävleborg

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela