Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Den sionistiska idén Israel som stat bygger på är odemokratisk"

- 18/03/2015, 17:21

TT-montage

Organisationerna Isolera Israel Malmö och Palestinagrupperna i Malmö och Lund skriver om att Israel är en antidemokratisk apartheid-stat som bör bojkottas.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Israeli ApartheidWeek (IAW) är en internationell temavecka med arrangemang ochaktioner som belyser Israels apartheid och den globalabojkottrörelsen – bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS).

Även i Malmöpågår IAW, vilket upprört Mohammad Zoabi, Jonathan El Khoury ochTobias Petersson.

BDS-uppropetsyftar till att på fredlig väg tvinga Israel att respekterainternationell rätt och palestiniernas mänskliga och nationellarättigheter. Israel har fördrivit över en miljon palestinier, bryter mot enmängd FN-resolutioner och upprätthåller sin ockupation avpalestinsk mark med brutalt våld.

De tre upprördaherrarna förnekar att det råder apartheid i Israel. Dessvärre harde fullständigt fel.

Israel tvingadesatt ge medborgarskap till de palestinier som fanns kvar i Israelefter krigsslutet 1949 - det var ett av FN:s villkor för attupprätta den nya staten.

Den israeliskehistorikern Shlomo Sand anser att ”andan i den israeliskalagstiftningen [...] visar att statens mål är att tjäna judarsnarare än israeler”.

Israeliskamedborgare av ”judisk nationalitet” har en rad privilegier. ”Baraden judiska nationen har juridisk status, och en stor del av demedborgerliga rättigheterna och förmånerna är förbehållna dennationen. Dessa rättigheter tillförsäkras judarna genom attbegränsas till att gälla personer som är medborgare enligt 1950års Lag om återvändande”, skriver den amerikanska statsvetarenVirginia Tilley. På så sätt upprätthålls, menar hon, ”enpåfallande brist på jämlikhet mellan judiska och arabiskamedborgare när det gäller tillgång till landets resurser ochförmåner (mark, byggnadslov, utbildnings- och bostadsbidrag,kulturell service osv).”

Grundlagarna gerall världens judar automatiskt israeliskt medborgarskap och ”judisknationalitet” samtidigt som man förnekar de palestinskaflyktingarna rätten att återvända.

”Etniskprofilering”, som betecknas som rasistisk avmänniskorättsorganisationer och är olaglig i till exempel USA, är vanligi Israel. Vid ingångar till köpcentra, privata och allmännabyggnader, flygplatser mm avkrävs man ID-handlingar som anger”nationalitet” med hjälp av stämplar, klistermärken ellersifferkoder.

93% av markenreserveras för judar genom att den ägs av staten, JudiskaNationalfonden eller Israels Land Authority.

Palestiniernadiskrimineras också när det gäller hälsovård, arbetsmarknad,utbildning och bostadspolitik. Omkring 10% av landets palestinier bori ”icke erkända” byar som trots att de funnits långt innan denisraeliska staten utropades inte finns på officiella kartor ochdärför inte får tillgång till det nationella elnätet,vattenförsörjningen, telefonnätet eller postväsendet. Det finnsockså lagar som förbjuder äktenskap mellan judar och icke-judar,och 2003 stiftades en ny lag som hindrar palestinier bosatt i Israeleller Jerusalem från att gifta sig med och sammanleva medpalestinier från ockuperat område.

Denna ordningutgör den israeliska varianten av apartheid. En rad framträdandesydafrikanska besökare, bland dem flera hundra judar, med erfarenhetav apartheid, intygar att de i Israel ser tydliga likheter med dettidigare systemet i Sydafrika - liksom Israels f.d.utbildningsminister Shulamit Aloni.

Till och med USAsutrikesdepartement har i en rad rapporter om mänskliga rättigheterfördömt Israels diskriminering av sin ”icke-judiska” minoritet. 2005 konstaterade USA:s UD att lsrael diskriminerar kristna,muslimer och druser när det gäller ”utbildning, boende,sysselsättning och social service.”

Den sionistiskaidén som staten bygger på är odemokratisk. Ibland erkännermakthavarna själva den saken. Hör bara vad Israels frispråkigeförsvarsminister Avigdor Lieberman sa i en intervju 2006:

”Vi är ingendemokratisk stat. En av våra grundläggande lagar är lagen omåtervändande som bara gäller judar. Vi måste bygga staten så attden förblir judisk för evigt.” (Haaretz 14.3.06).

Den israeliskamänniskorättsorganisationen Adalah har gjort en sammanställning avIsraels drygt 50 apartheidlagar, .

Vi säger som Palestinagrupperna i Sverige:

”Vi kommerfortsätta att hörsamma palestiniernas BDS-upprop och uppmana tillbojkott, desinvestering och sanktioner till dess att Palestina ärbefriat från ockupation, muren är riven, palestinska medborgare iIsrael har tillerkänts sina rättigheter till full jämlikhet ochflyktingfrågan har lösts i enlighet med FN-resolution 194. Alltannat vore ett svek mot det palestinska folket.”

Palestinagruppernai Malmö och Lund
IsoleraIsrael Malmö

Bör vi bojkotta Israel?