Torsdag 7 Jul
Stockholm

Kent Ekeroth (SD): "Moderaterna stjäl vår politik"

Kent Ekeroth (SD) skriver att Moderaternas utspel om att kriminalisera organiserat tiggeri är en direkt stöld av det förslag SD har haft länge nu.

Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Kent Ekeroth är riksdagsledamot är sedan 2010 riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Mellan 2010 och november 2012 var Ekeroth ledamot i justitieutskottet. Sedan valet 2014 återigen är ledamot i samma utskott.

Följ honom på Twitter: @kentekeroth

Moderaternas plötsliga omsvängning i tiggerifrågan är anmärkningsvärd just för att de i höstas var emot närmast exakt samma förslag som de nu själva går ut och föreslår.

”Vi har varit väldigt tydliga med att ett förbud inte löser problemet” sa Beatrice Ask till SvD den 13 augusti 2014. Till DN sa hon ”Vi tror inte att ett förbud löser det problem det handlar om”. När Björn Söder (SD) i en frågestund i Riskdagen den 8 maj 2014 frågade Fredrik Reinfeldt "Tycker inte statsministern att det är dags att förbjuda tiggeri i Sverige?" svarade den före detta moderata statsministern: ”Nej det tycker jag inte".

Sverigedemokraterna har flera år i rad lagt förslag till Riksdagen om att komma tillrätta med problemet. I EU-valkampanjen var det ett av våra fokusområden med kampanjen ”Förbjud det organiserade tiggeriet”. Då var motståndet mot oss massivt. Så sent som 18 mars i år skrev jag om vårt åtgärdsprogram i SvD. Jämför vi SD:s förslag där med det som Moderaterna i dag presenterar i DN Debatt blir det ännu mer intressant.

Angående avhysning:

SD: ”Förenkla reglerna för avhysning”

M: ”Regler och brister när det gäller möjligheterna till avhysning av illegala bosättningar [...]måste förtydligas.”

Angående ordningsregler:

SD: ”Genom att kräva att ordningsreglerna efterföljs samt även införa nya sådana vid behov kan man [...] stävja tiggeriproblematiken.”

M: ”Ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i landets kommuner för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.”

Angående ordningsföreskrifterna:

SD: ”Utökade befogenheter för ordningsvakter. Sverigedemokraterna menar att kommuner som har problem med EU-migranter ska utnyttja [möjligheten att] anställa egna ordningsvakter [...]ordningsvakter ska kunna förordnas av polisen att få identifiera personer och utdela ordningsbot inom LOV-områden. Det bör även utredas en lagändring som gör att polisen kan delegera rätten att avhysa till ordningsvakter."

M: ”Därför vill vi bland annat göra det möjligt att låta kommunerna anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna. I dag är det bara polisen som har den befogenheten.”

Angående Kronofogden:

SD: ”Hela denna process är långdragen, ineffektiv [...]. Vi föreslår därför att Kronofogden inte ska ha med dessa frågor att göra, att någon så kallad ”besittningsrätt” inte ska föreligga [...].”

M: ”Vi vill att reglerna för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten förenklas och ses över, eftersom de i dag är administrativt betungande”

Denna korta uppräkning talar sitt eget språk. Moderaterna anammar nu mer eller mindre rakt av de förslag vi presenterade för en månad sedan. Det är givetvis i grunden positivt även om det vore klädsamt att be om ursäkt både mot oss och de av sina lokala företrädare som fått utstå hårda ord till följd av att ha föreslagit konkreta åtgärder mot tiggeriet.

Dessutom anmärkningsvärt att denna, som så många andra omsvängningar, kommer så snart de inte längre har makt att genomföra dem i praktiken. En problematik som dessutom växte till sig under alliansregeringens åtta år vid makten. Men moderaternas utspel kanske är ett spel för galleriet som så ofta innan där de säger mycket men gör lite.

Med anledning av Moderaternas påstådda omsvängning i frågan har SD idag till Riksdagens Justitieutskott lämnat in ett utskottsinitiativ där vi utgått från moderaternas egen debattartikel och formulerat initiativet efter deras egna förslag och med deras egna ord. Det gör vi för att de inte ska ha något att skylla på för att rösta nej.

Det blir nu intressant att se om moderaterna vågar stå upp för de förslag de själva presenterat i DN. Låt oss hoppas det.

Kent Ekeroth,
Rättspolitisk talesperson och ledamot i Justitieutskottet, Sverigedemokraterna

Har Moderaterna stulit SD:s förslag?
Tack för din röst!
Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.