Tisdag 30 Nov
Stockholm

"Landsbygden behöver fler jobb – inte höjd bensinskatt"

Regeringens politik tvingar folk att flytta från landsbygden menar Ulf Berg (M).
1 av 4
Regeringens politik tvingar folk att flytta från landsbygden menar Ulf Berg (M). Foto: TT/TT
2 av 4
3 av 4
4 av 4

Ulf Berg (M) skriver att regeringens politik förstör livet på landsbygden. Höjda skatter och avgifter drabbar inte bara stora industrier som skogsindustrin och lantbruket, utan gör det även svårare för ungdomar att jobba inom småföretag.

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Ulf Berg är landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna och ordförande för Hela Sverige-gruppen.

Följ honom på Twitter: @UlfBerg1

Besöksnäringen är en stor jobbskapare på landsbygden. Dessa företag, vanligtvis småföretag, pressas ofta av mindre marginaler och är mer känsliga för utgifter. Anställningar är en stor kostnad, men leder ofta till att landsbygdens ungdomar får sitt första jobb. När landsbygdens småföretag nu får ökade kostnader att anställa ungdomar försvinner en viktig drivkraft att satsa på en mindre erfaren medarbetare. För landsbygdens ungdomar blir det naturliga alternativet att flytta till städerna där företagen är fler och större, och där jobbutbudet är större.

För skogsindustrin, livsmedelsproducenterna, transportföretagen och lantbrukarna är vänsterpolitiken förödande. Höjd bensinskatt och förslag på både kilometerskatt och höjd skatt på handelsgödsel drabbar landsbygden hårdast. Med sämre företagsamhet är det jobben på landsbygden som riskeras.

Moderaterna menar att jobb behövs för att fler ska ha möjlighet att bo kvar på landsbygden. Vi behöver därför förbättra de gröna näringarnas konkurrenskraft. Regeringens skattehöjningar på företagande och arbete förbättrar inte de gröna näringarnas konkurrenskraft, skapar inte nya jobb och gynnar därför inte landsbygden.

Landsbygdens hushåll drabbas särskilt av vänsterregeringens skatteförslag såsom försämringar av ROT- och RUT-avdragen. På landsbygden är bilen många gånger inte ett val utan ett måste och många gånger krävs två bilar för en familj. Ett hushåll som använder ROT-avdrag och har två bilar kommer med regeringens politik få ökade utgifter på minst 8 000 kronor per år.

Miljöpartiets utlovade gröna skatteväxling, sänkt skatt på det som skapar nya jobb och höjd skatt på det som är dåligt för miljön, lyser med sin frånvaro. Med miljöpartiet i regeringen kan vi räkna med fler förslag som slår hårdast mot dem som har valt att bo och verka på landsbygden.

Alliansregeringen genomförde en rad regelförenklingar och andra åtgärder för att pressa ned kostnaderna och göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att vara jordbrukare, bland annat avskaffandet av handelsgödselskatten. Ett återinförande är att ta ett steg tillbaka och gör livet svårare för en redan utsatt bransch.

Alliansregeringen tillsatte konkurrenskraftutredningen, som nyligen slutredovisades. Där framkom att staten bör arbeta för att skapa villkor och regler som är jämförbara med konkurrerande länder. Just nu ser vi därför över vår politik och har tillsatt arbetsgruppen ”Hela Sverige” som ska hitta fler och bättre svar när det gäller landsbygden. Gruppen ska genomföra 100 möten under våren för att lyssna och ta in synpunkter. Något säger mig att vi kommer att få höra kritiska röster om regeringens alla skattehöjningar på landsbygden. Jag förstår dem.

Ulf Berg (M),
Landsbygdspolitisk talesperson och o
rdförande Hela Sverige-gruppen

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela