IOGT-NTO: "Sverige behöver en skärpt lag mot alkoholreklam"

- 12/05/2015, 16:22 -
Anna Carlstedt tycker inte att vi ska ha alkoholreklam i tv när lagstiftningen går emot det.
1 av 3

Anna Carlstedt tycker inte att vi ska ha alkoholreklam i tv när lagstiftningen går emot det.

Privat/TT

I Sverige har alkoholreklamen ökat kraftigt och omsätter 3,8 miljoner om dagen.
2 av 3

I Sverige har alkoholreklamen ökat kraftigt och omsätter 3,8 miljoner om dagen.

Claudio Bresciani/SCANPIX

Anna Carlstedt anser att alkoholreklamen i Sverige måste begränsas.
3 av 3

Anna Carlstedt anser att alkoholreklamen i Sverige måste begränsas.

Anna Carlstedt tycker att Sverige borde se över sin alkoholpolitik. Marknadsföringen borde granskas bättre och alkoholrelaterad reklam borde inte visas i tv.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det är hög tid för regeringen att tillsätta en utredning om marknadsföringen av alkohol. Det räcker inte att bara utreda reklamen på sociala medier. Vi behöver en utredning för att ta ett helhetsgrepp och det behövs en översyn kring den totala omfattningen av marknadsföringen. Utredningen behöver också granska vilka åtgärder som krävs för att de regleringar som styr marknadsföringen av alkohol går hand i hand med den svenska alkoholpolitiken i stort.

Investeringarna i alkoholreklam har mer än fördubblats på fem år och uppgår i dag till drygt 3,8 miljoner kronor om dagen. På 14 år har investeringarna gått från 8 miljoner kronor per år till 1 376 miljoner kr per år. Då räknas dessutom inte sponsring eller aktiviteter i sociala medier med. Har vi en alkohollagstiftning som utgår från folkhälsan, så är det orimligt med en sådan aggressiv expansion av marknadsföringen.

Flera tunga aktörer, däribland WHO Europa och Världsbanken, pekar ut tre effektiva åtgärder för att minska alkoholens skadeverkningar. Det är höga priser, begränsad tillgänglighet och förbud eller stora restriktioner på marknadsföringen av alkohol. Det är de tre grundstenarna som utformat den svenska alkoholpolitiken under hela 1900-talet. Principen om att minska alkoholens skadeverkningar har varit det som styrt den politiska inriktningen. Som det ser ut i dag utmanas de här åtgärderna trots att allt fler, inte minst internationellt, ställer sig bakom dem och kunskapen om deras effektivitet blir allt större.

Det finns en politisk vilja att bibehålla den restriktiva alkoholpolitiken. Inför riksdagsvalet 2014 uppgav 84 procent av de svarande riksdagskandidaterna att de ville skärpa lagstiftningen och tillsynen för alkoholreklam. Men det krävs ett aktivt arbete och prioriteringar för att den viljan ska bli verklighet. Det går inte att förlita sig på att vi har haft en effektiv alkoholpolitik, eller prata om hur den influerat många andra länder att följa efter. Politiken måste fortsätta utvecklas. Att göra ett omtag och få en överblick över situationen med marknadsföringen av alkohol är nödvändigt om vi ska fortsätta vara förebilder för en alkoholpolitik som sätter folkhälsan främst.

Vi har en situation i dag där alkoholindustrin flyttar gränserna för marknadsföringen varje dag, i alla kanaler. Vi har ett förbud mot alkoholreklam i tv, trots det ser vi vin- och spritreklamer varje kväll i de kommersiella kanalerna. Vi har även sett en enorm ökning av reklamen i printmedia vilket lett till att ett tidningsuppslag utan alkoholreklam snarare är undantag än norm. Nu senast öppnade en dom i marknadsdomstolen upp för direktreklam för alkohol hem i brevlådan och en snabbt växande utveckling där är både möjlig och trolig. Sett tillsammans så rimmar det dåligt med en lagstiftning vars intention är att minska alkoholens skadeverkningar.

Det borde vara självklart att en djupgående utredning är nästa steg. Det finns en stark opinion mot alkoholreklam. Över 2 000 riksdagskandidater svarade inför riksdagsvalet att de vill skärpa lagstiftningen och tillsynen när det gäller alkoholreklam. Av dem sitter nu 146 i riksdagen och vi har en folkhälsominister som tydligt markerat att det är en restriktiv linje som gäller i alkoholpolitiken. När alla går åt samma håll och flera tunga internationella instanser betonar vikten av starka begränsningar så krävs handlingskraftiga politiker. Vi både hoppas och tror att en utredning kring marknadsföring av alkohol kommer tillsättas omgående.

Anna Carlstedt,
Ordförande IOGT-NTO