"Så undviker vi fusk på nationella provet"

- 22/05/2015, 13:08 -
Sasha Steneram anser att prov ska rättas centralt då systemet i dag möjliggör fusk.
1 av 3

Sasha Steneram anser att prov ska rättas centralt då systemet i dag möjliggör fusk.

Privat/TT

Även relationen mellan lärare och elever påverkar rättningen menar hon.
2 av 3

Även relationen mellan lärare och elever påverkar rättningen menar hon.

NTB scanpix

Sasha Steneram säger att regeringen måste införa centralrättning av prov på gymnasiet.
3 av 3

Sasha Steneram säger att regeringen måste införa centralrättning av prov på gymnasiet.

Privat

Sasha Steneram tycker att alla prov i gymnasieskolan ska rättas centralt. Hon menar att fusket under nationella provet aldrig hade hänt om regeringen tog sitt ansvar.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Efter att ett omfattande fusk upptäckts riskerar nu tusentals elever att få göra om de nationella proven. Fuskskandalen hade kunnat undvikas om gymnasieskolans prov rättats centralt.

Det finns flera argument för varför prov ska rättas centralt. Den senaste fuskskandalen visar på att sådana här situationer går att undvika om man centraliserar rättningen. Att undvika fusk är dock inte den främsta anledningen till varför det är viktigt att prov rättas av någon annan än sin egen lärare, snarare handlar det om rättvisa och förtroende för betygssättningen.

Lärare och elev har ofta en nära relation, så pass nära att både lärare och elever utvecklar personliga preferenser och favoriter. Allt för ofta upplever elever att lärarens personliga uppfattning faktiskt påverkar vilket betyg man får. Det är naturligt att det kan vara svårt att skilja på person och prestation och detta är destruktivt för klimatet i klassrummet, då elever i förlängningen inte kan vara sig själva.

Därmed kan eleven inte få ut maximalt av lektionerna. Om en lärare och en elev har olika åsikt i en fråga är det ofta så att eleven väljer att inte framhålla sin åsikt i tron om att det skulle kunna leda till ett sämre betyg. Mellan elever och lärare ska det finnas ett kunskapsövertag och ett förtroende, inte ett destruktivt beroendeförhållande.

Ibland föreligger dock den omvända situationen, nämligen att lärare för att visa på sin egen förmåga och skolans förträfflighet sätter högre betyg än vad eleven egentligen förtjänat. Detta är också en av anledningarna till den betygsinflation som vi under många år sett i Sverige. En central rättning hade däremot kunnat komma till bukt med den betygsinflation som råder.

Dessutom är det så att lärare i dag ställs inför en stor administrativ börda och lärare tvingas att fokusera mindre på deras kärnuppgift att förmedla kunskap och mer på att vända papper. För att undervisa optimalt måste lärare få vara lärare. Att rättningen centraliseras skulle innebära att lärare kan lägga mer tid på sin undervisning och därmed fokusera på sitt kärnuppdrag. Det skulle också bli tydligare att lärarna och lektionerna är till för att hjälpa eleven att få så mycket kunskap som möjligt och klara proven så bra som möjligt. I dag är lärarna både coacher och domare, och de två hattarna fungerar inte särskilt bra. Låt lärare få vara lärare.

Det finns flera argument för att prov ska rättas centralt än att undvika fusk. Det handlar om rättvisa, förtroende, betygsinflation och administration. Det är synd om alla de oskyldigt drabbade som får göra om sina nationella prov men förhoppningsvis kan detta leda till att vi äntligen kan införa centralt rättade prov i gymnasieskolan. Många är enade i frågan, det är dags att regeringen tar förslaget och gör det till verklighet.

Sasha Steneram,
Ordförande MSU Skåne