"Med grundskola från sex års ålder får barnen en större kunskapsgrund"

- 17/05/2015, 18:15 -
Johan Lyrvall.

Johan Lyrvall.

Privat bild

Johan Lyrvall skriver att alla skulle bli vinnare på en tioårig grundskola.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Alla bör vara fria att följa sina drömmar, så länge man inte skadar varandra. Frihet låter förnuftiga och starka individer arbeta både för andras och sitt eget bästa – det har stater och kommuner varken större rätt eller mer kunskap för att göra. En förutsättning är att var och en ges jämlika möjligheter i livet. Tanken tänktes först av socialliberaler och har tagits efter av de flesta partierna. Tyvärr fungerar det inte så i praktiken. Idag kan vi se hur den svenska grundskolan blivit allt sämre på att ta tillvara på elevers potential. På mitten av nittiotalet började resultaten från PISA-mätningarna sjunka. Varje barn förtjänar en utbildning i toppklass. Därför behövs en tioårig grundskola.

Skolväsendet behöver bli bättre på att hjälpa de svagaste eleverna. De som halkar efter behöver insatser så snabbt som möjligt. Med grundskola från sex års ålder får barnen en större kunskapsgrund, som gör det lättare att nå målen i kommande årskurser. Ju tidigare läraren kan se en elevs styrkor och svagheter, desto lättare är det att sätta in extra resurser till dem som behöver det. Tillsammans med minskad administration kommer fröknar och magistrar alltså få markant mer tid för det allra viktigaste – utlärning.

Övning ger färdighet. Den som lär sig mer blir bättre på lärandet i sig. Om inlärning får vara en större del av den mentala utvecklingen kommer förutsättningarna för att ta till sig mer kunskap att öka även de kommande åren. Förbättrad studievana går även hand i hand med förbättrad studieteknik.

Det är viktigt att komma ihåg att förändringen inte är särskilt stor i praktiken. Hela 84 % av barnen från ett till fem år är redan inskrivna i förskolan. Den största skillnaden vore att alla barn skulle få rätt (inte bara erbjudande) till en tidigare undervisning. Dessutom ställs större krav på skolorna att utarbeta undervisning riktad till just sexåringarna. Krav är ett styrmedel för att nå hög kvalitet.

Det är vanligare bland de europeiska länderna att börja skolan vid sex års ålder än sju. Samtidigt har Sverige bland de sämsta resultaten i världsdelen. Vi måste snegla på kontinentens föregångsländer för att prestera lika väl.

Man får ofta höra att en skola som ställer högre krav också ökar stressen för eleverna. Dels vill jag understryka att en längre skolgång avdramatiserar studier när de normaliseras. Dels gör bättre inlärningsförmågor, tack vare den goda studietekniken, att arbetsbördan blir lägre. För att barn ska få vara barn bör undervisningen vid sex års ålder självklart vara utformad som lek och skoj.

grundskolan är den viktigaste instansen för att fostra förnuftiga medborgare. Med ett extra år garanteras hög kvalitet medan fler får rättigheten till mer kunskap. Att ta efter ett av Europas framgångsrecept är en säker metod för att förbättra tjugo år av försämrad utbildning. Förslagets enda förlorare är elevernas höga arbetsbörda, som kommer sjunka på sikt. Tioårig grundskola är en investering för allas bästa.

Ska Sverige införa tioårig grundskola?