Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Vem ska torka barnens näsor när vi kvinnor inte orkar längre?"

Lisa Palm, Gita Nabavi​ och Jenny Sandsten vill lyfta kvinnorna på arbetsmarknaden.
1 av 4

Lisa Palm, Gita Nabavi​ och Jenny Sandsten vill lyfta kvinnorna på arbetsmarknaden.

Privat/Privat/Privat

Jenny Sandsten.
2 av 4

Jenny Sandsten.

Privat

Lisa Palm.
3 av 4

Lisa Palm.

Privat

Gita Nabavi​.
4 av 4

Gita Nabavi​.

Privat

Debatt | 31/05/2015 14:29

Gita Nabavi​, Jenny Sandsten och Lisa Palm anser att kvinnor måste behandlas bättre på arbetsmarknaden. De menar att många kvinnor inom vård och omsorg mår dåligt.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den rödgrönrosa majoritetens nya mål för förskolan är att den ska utjämna möjligheter. Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån. Oavsett var du växer upp eller med vilka förutsättningar du börjar ditt liv ska du som stockholmare ha möjlighet att färdas väl genom livet.

Den rödgrönrosa majoriteten beslutade i budgeten 2015 att tydliggöra förskolans pedagogiska uppdrag. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg och lek och av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Som exempel nämns att de pedagogiska miljöerna utvecklas och att förskollärare ska ges möjlighet att leda det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet på förskolan. Men förskolan är inte bara en pedagogisk verksamhet, det är också en arbetsplats, och de här två sakerna hänger ihop.

I Stockholms stad ligger förskolepersonalen bland de som har högst sjukfrånvaro. Inga andra mår så dåligt som de som tar hand om våra barn, eller våra äldre. Det här är inte en slump. Äldreomsorgen och barnomsorgen är kvinnodominerade. Du har förmodligen en mamma, syrra, mormor eller kanske moster som jobbar där. Och det som kvinnor gör har alltid värderats lägre. Det visar sig bland annat genom att din mamma och hennes kollegor har otrygga anställningsvillkor, låga löner och får jobba deltid trots att de inte vill. Och det visar sig inte minst varje gång vi fattar beslut om att skära ner eller effektivisera dessa verksamheter. Antal barn går att öka, antalet anställda kan vi minska.

Feministiskt initiativ menar att det är en omöjlig ekvation. Vi har ingen välfärd värd namnet så länge som kvinnodominerade yrkesområden värderas så lågt som det gör i dag. De som drabbas är personalen, och inte minst våra barn och gamla.

Stockholms stad är en stor arbetsgivare och därför är frågor som rör arbetsmarknad, som lön, trygga arbetsvillkor och arbetstid viktiga för att nå målet om ett jämställt Stockholm. För att göra det möjligt behöver vi bryta värdediskrimineringen på arbetsmarknaden. Sedan den rödgrönrosa majoriteten tillträdde har en rad personalpolitiska åtgärder genomförts, inte minst ett låglönelyft till kvinnodominerade verksamheter på 70 miljoner kronor. Men Feministiskt initiativ vill se fler riktade åtgärder. Inom förskolan vill vi sänka rekommendationerna för barngrupperna i förskolan: 12 barn i småbarnsgrupp, ett till tre år och 15 barn i storbarnsgrupp, fyra till fem år. Vi menar också att Stockholm behöver ett inrätta ett maxtak för antal barn och föreslår ett tak på 15 barn för småbarnsgrupper.

Feministiskt initiativ menar också att den här frågan behöver bedrivas nationellt. För att säkra alla barn en likvärdig utbildning krävs en nationell lagstiftning. Målet bör vara en genomsnittlig personaltäthet på högst 4,5 barn per heltidsanställd inom förskolan. Pedagogerna måste få tid för reflektion och handledning och möj­lighet till fördjupning i pedagogik och andra områden. Administrativa uppgifter ska inte heller behöva inkräkta på den pedagogiska verksamheten på grund av bristande resurser. Förskollärarna behöver i dag också lägga mycket tid på administration och praktiska uppgifter, vilket gör att de idag har svårt att hinna med och blir stressade och sjuka.

Feministiskt initiativ vill säkra framtidens jobb genom att säkerställa rätten till heltid, rätten till tillsvidareanställning och successivt övergå till en sex-timmars arbetsdag. Vi menar också att arbetsförhållandena inom offentlig sektor måste förbättras, exempelvis genom att öka personaltätheten och ge personalen möjlighet till friskvård och vidareutbildning. En sådan förändring skulle särskilt påverka kvinnors situation på arbets­mark­naden, genom färre sjukskrivningar och förbättrad hälsa på de områden där kvinnor domi­nerar som arbetskraft.

För vem ska torka våra barns snoriga näsor och erbjuda en trygg famn när din mamma, syrra, mormor eller moster inte orkar längre? För som det ser ut nu, är det du?

Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stadshus
Jenny Sandsten, skolpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Lisa Palm, sammankallande för Unga feminister

Skulle du kunna tänka dig att jobba inom välfärden?