Tisdag 16 Aug
Stockholm

"Barnen mår bättre av mer skolidrott"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Debattörerna: "Mer skolidrott ger bättre skolresultat, bättre motorik och dessutom visar evidens att fysisk aktivitet minskar den psykiska ohälsan"

Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
#1000timmar

Under våren körde Nyheter24 en kampanj för att dubbla antalet timmar skolidrott.

Här kan du läsa alla artiklar vi publicerade då: nyheter24.se/1000timmar

Övervikt och fetma ökar bland barn och unga. Dålig kost och för lite motion är anledningen. Sverige är ett av de länder i Europa som har minst skolidrott i grundskolan. Det är sannerligen inget att var stolt över. Svenska elever har ungefär 500 timmar idrott i grundskolan. Här behövs en förändring.

I Alliansens budget som gick igenom i höstas så utökades skolidrotten till 600 timmar, detta är en bit på väg men det behövs mer skolidrott än de 600 timmar som stadgas idag. Forskning från det visar att mer fysisk aktivitet i skolan är bra för elevernas motorik och förbättrar dessutom elevernas resultat.

Det finns även kopplingar mellan minska psykisk ohälsa och ökad fysisk aktivitet. Vill vi att eleverna ska bli mer rörliga, prestera bättre och må bättre så ska vi satsa på mer idrott i skolan.

Vi i Svenska Idrottslärarföreningen vill att eleverna ska få tid och möjlighet att kunna nå målen i alla ämnen och få en förbättrad hälsa och motorik. Eftersom lärare i ämnet Idrott och hälsa når alla barn i hela Sverige, har vi en stor möjlighet att göra ett positivt intryck för deras framtida liv.

För att vända den negativa trenden med ökad övervikt och fetma i alla åldrar behöver vi gå tillsammans lokalt, regionalt och nationellt och tillsammans ta ansvar för att barn- och unga får en hälsosam skolgång där de får möjligheten att lära sig de positiva effekterna av att röra på sig och leva hälsosamt. Något som de sedan kan ta med sig in i vuxenlivet.

Nyckeln är att elever behöver ha mer idrott/fysisk aktivitet i skolan. Skälen för detta är många, argumenten mot mer skolidrott är få. I skolan får alla en möjlighet att idrotta oavsett föräldrarnas ekonomiska situation eller engagemang i idrottsföreningar. Mer idrott i skolan behöver införas i lagstiftningen för att det ska bli lika för hela landets barn- och ungdomar.

En invändning mot mer skolidrott är att idrottshallarna inte kommer att räcka till om skolidrotten utökas. Detta är en relevant synpunkt som måste tas hänsyn till. Vi tror att man måste se på skolidrotten på ett annat sätt än idag. Utveckling kan ske på många plan såsom samarbete med idrottsföreningar, översyn av nyttjandet av lokala idrottshallar och mer skolidrott/fysisk aktivitet utomhus under större del av året.

Mer skolidrott ger bättre skolresultat, bättre motorik och dessutom visar evidens att fysisk aktivitet minskar den psykiska ohälsan. Eftersom en utökad tid i ämnet Idrott och hälsa ger dessa positiva effekter, bidrar den även till ökade skatteintäkter, ökad produktivitet och sänkta sjukvårdskostnader då framtidens medborgare är mer hälsosamma, är välutbildade och kan arbeta.

Ulrika Heindorff (M),
Andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård samt ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen, Region Skåne

Rami Aro,
Lärare i ämnet Idrott och hälsa, samt o
rdförande i Svenska Idrottslärarföreningen

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.