"Gör vi ingenting nu kommer världens befolkning att svälta"

- 22/06/2015, 16:06 -
Mårten Thorslund tycker att vi måste göra fler medvetna val gällande maten vi äter.
1 av 3

Mårten Thorslund tycker att vi måste göra fler medvetna val gällande maten vi äter.

Privat / TT

Han menar att vi i framtiden inte kan importera tillräckligt med mat för att försörja Sverige.
2 av 3

Han menar att vi i framtiden inte kan importera tillräckligt med mat för att försörja Sverige.

Ap

Mårten Thorslund anser att fler måste börja odla egen mat.
3 av 3

Mårten Thorslund anser att fler måste börja odla egen mat.

Privat

Mårten Thorslund menar att mängden mat som produceras i dag inte kommer att klara av att föda framtidens befolkning.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Koloniodling är en folkrörelse som främjar liv. Det egna livet får en ny dimension när vi ger liv till växter, mikroorganismer, människor och djur. Se bara hur ett barn fascineras av en daggmask. Utan en bördig jord existerar heller inget mänskligt liv. Ändå för jordbrukare och de som vurmar för småkryp en tynande tillvaro. Vi som odlar för husbehovet gör det inte främst för att kunna äta oss mätta för dagen men vi njuter av egenproducerade, överlägsna smakupplevelser och goda effekter på hälsa och miljö.

Det konventionella jordbruket och vårt sätt att konsumera mat har förändras fundamentalt på kort tid. För 100 år sedan var hälften av alla svenskar jordbrukare. I dag är siffran 1,8 procent. Reklamen visar gärna fritt strövande kossor och fryntliga bönder men när träffade du en bonde senast och vet dina barn varifrån kött kommer? Vet du? Om du visste hur mycket bekämpningsmedel en vanlig svensk potatis innehåller skulle den inte smak lika gott.

Kolonirörelsen med tusentals medlemmar odlar ofta ekologiskt och resurssnålt. Våra närmare 300 föreningar, varav många är miljödiplomerade, är regionala kunskapskällor och lokala matproducenter.

Vårt sätt att se på mat måste förändras.

● Världen står inför en matrevolution där vi år 2030 behöver producera 60 procent mer mat än i dag, medan odlingsmarkerna kraftigt minskar. FN har därför utlyst 2015 till International Year of Soils för att betona behovet av brukbar jord.

● Livsmedelskedjan är den tredje värst bidragande källan till klimatförändringarna genom att årligen belasta jordens ekosystem med 3,3 miljarder ton växthusgaser.

● Sverige importerar hälften av all mat vilket hade varit omöjligt för 100 år sedan. I dag kan vi köpa all tänkbar mat, dygnet runt och få den levererad till vår dörr, oavsett om maten är lokal- eller säsongsproducerad.

● En tredjedel av all mat slängs innan den äts eller kommer till användning. Skälen är ofta estetiska och grundade på en overklig föreställning hos konsumenter, industrin och beslutande organ om vad som anses kommersiellt gångbart, hälsosamt och så vidare.

Råden är enkla och tydliga:

● Minska matsvinnet.

● Minska köttkonsumtionen.

● Öka andelen vegetarisk kost.

● Köp mer lokalproducerad mat eller den odla själv.

● Ät mat som är i säsong.

Talesättet: ”Du blir vad du äter”, bör kompletteras med: ”och allt levande betalar för din matkonsumtion”. Vårt eftermäle kommer ur vad vi vet och vilka beslut vi fattar. Är du redo att möta dina barnbarn i en framtida diskussion om mat?

Mårten Thorslund