Lördag 26 Nov
Stockholm

"Den legitimerade vården ska inte syssla med låtsasmedicin"

​Niclas Malmberg, Mats Reimer och Magda Rasmusson vill ändra lagen kring medicinering.
1 av 4
​Niclas Malmberg, Mats Reimer och Magda Rasmusson vill ändra lagen kring medicinering. Foto: Privat / Eva Quirbach / Privat
​Niclas Malmberg.
2 av 4
​Niclas Malmberg. Foto: Privat
Mats Reimer.
3 av 4
Mats Reimer. Foto: Eva Quirbach
Magda Rasmusson.
4 av 4
Magda Rasmusson. Foto: Privat

​Niclas Malmberg, Magda Rasmusson och Mats Reimer skriver att läkemedel som bygger på pseudovetenskap inte ska få användas inom den legitimerade sjukvården.

Kommentera (263)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Niclas Malmberg är riksdagsledamot och kultur- och mediepolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Magda Rasmusson är riksdagsledamot och språkrör för Grön Ungdom.

Mats Reimer är barnläkare och bloggare på Dagens Medicin.

I år avgör politikerna framtiden för de antroposofiska medicinerna. På Miljöpartiets kongress nyligen blev frågan hängade i luften; en motion från en grupp enskilda partimedlemmar ville få partiet att ta tydlig ställning mot homeopati, men motionen antogs inte.

Det är därmed upp till riksdagsgruppen att ta ställning till Läkemedelsverkets olika förslag. Ett parti som i klimatfrågan vill basera politiken på vetenskapskonsensus kan inte med trovärdighet ta en annan ståndpunkt i frågan om på vilka grunder läkemedel i Sverige skall godkännas.

Trots att Miljöpartiet har inskrivet i sitt partiprogram att: ”Den offentligt finansierade sjukvården ska [dock] inte uppmuntra eller stödja en patient att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd”, har två av partiets regionråd lämnat in reservationer i remissrundan om antroposofiska läkemedel. Reservationerna stödjer Läkemedelsverkets alternativ fyra, som enligt Läkemedelsverket skulle: ”Göra homeopatiska/antroposofiska läkemedel tillgängliga för allmänheten inom egenvårdsområdet, med /.../ övriga produkter tillgängliga, utan angiven specifik terapeutisk indikation, för antroposofiskt/homeopatiskt verksamma läkare”. Homeopatiska injektionsläkemedel skulle därmed kunna förskrivas på recept.

Går man igenom de remissvar som inkommit om den framtida regleringen av de antroposofiska preparaten framträder ett tydligt mönster. Aktörer som redan tidigare varit positiva till alternativmedicin förordar antingen Läkemedelsverkets mest frikostiga alternativ till reglering (alternativ fyra), eller vill att Sverige skall följa Tyskland och automatiskt godkänna alla antroposofiska medel som är registrerade där. (Tyskland är det enda EU-land som har en speciell lagstiftning kring antroposofisk medicin.

Däremot avvisar alla tunga remissinstanser att en svensk särlagstiftning införs, eller så väljer de Läkemedelsverkets alternativ två, där enbart receptfria homeopatiska medel för ofarliga krämpor kan registreras.

Remissvaren sammanställs nu på regeringskansliet och ett ställningstagande från regeringen väntas under hösten. Hur frågan kommer att landa är i högsta grad ovisst utifrån den rädsla som finns att stöta sig med Vidarkliniken. Det finns i Järna en omvittnad god omvårdnad som är värd att värna, men Miljöpartiet och regeringen kan inte rimligen föreslå en speciallagstiftning för låtsasmediciner.

Niclas Malmberg, riksdagsledamot och kultur- och mediepolitisk talesperson för Miljöpartiet
Magda Rasmusson, riksdagsledamot och språkrör för Grön Ungdom
Mats Reimer
, barnläkare och bloggare på Dagens Medicin

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (263)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.