Stockholm

"En flicka lämnades att dö efter abort – hon levde i 20-30 minuter"

Ett barn är ett barn redan vid befruktningen anser ​Gullan Malmquist och Andrea Kischkel.
1 av 3
Ett barn är ett barn redan vid befruktningen anser ​Gullan Malmquist och Andrea Kischkel. Foto: Ap
​Gullan Malmquist.
2 av 3
​Gullan Malmquist. Foto: Privat
Andrea Kischkel.
3 av 3
Andrea Kischkel. Foto: Privat

Andrea Kischkel och ​Gullan Malmquist tycker att det är fel att abortera livsdugliga foster.

Kommentera (44)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Gullan Malmquist är styrelseledamot för Kristna Värdepartiet.

Andrea Kischkel är överläkare.

En flicka lämnades att dö efter abort. Hon levde i 20-30 minuter. Händelsen inträffade på Gällivare sjukhus 1 mars 2014. Bakgrunden är att en kvinna i november 2013 hade försökt genomgå en medicinsk abort, som inte fullföljdes, trots att föreskrivna läkemedel intagits. Detta upptäcktes inte, då sjukhuset missade att kalla henne till återbesök, varför graviditeten fortgick.

I februari 2014 gjorde gynekologmottagningen på Gällivare sjukhus en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra en sen abort, vilket beviljades 21 februari 2014. Graviditeten var då framskriden till 21 veckor och 2 dagar. Inte förrän 1 mars avslutades graviditeten, efter 22 veckor och 3 dagar. Flickan föddes levande, enligt uppgift i IVO-anmälan som gjordes av överläkare Andrea Kischkel.

Åtskilligt har skrivits i media om detta fall. Just nu utreder Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överläkare Andrea Kischkels anmälan av Gällivare sjukhus bland annat för att inte ha tillkallat jourhavande barnläkere när flickan föddes, samt andra begångna fel. Lagbrott kan ha begåtts. Enligt paragraf 24 i folkbokföringslagen om barns födelse, som trädde i kraft 1 juli 2008 skall barn födda efter utgången av 22:a havandeskapsveckan, oavsett om de lever eller ej, registreras hos Skatteverket. Enligt samma lagtext gäller detta också barn som visar livstecken, oavsett hur lång tid graviditeten har pågått. Andrea Kischkel misstänker att detta fall inte är en engångsföreteelse, utan att många kvinnokliniker bryter mot dessa regler i Folkbokföringslagen.

Nämnda händelse väcker på ett tydligt sätt frågan om när fostret blir ett barn. Andrea Kischkel belyser detta med en egen erfarenhet. Då hon vid ett tillfälle undervisade åtta AT-läkare ställde hon frågan: ”När blir man ett barn?” Svaren varierade kraftigt, från ett självklart ”vid befruktningen”, till ”vecka 22”, till ”när man är född”, till ”när man uppnår ett barns kognitiva förmåga”.

Sedan skulle alla AT-läkare svara på frågan: ”Hur många av er var människor när ni var tio veckor gamla och befann er i er mammas mage?” Av åtta AT-läkare räckte en upp handen direkt, nämligen den som ansåg att man är en människa från befruktningsögonblicket. En tvekade ett tag, men räckte slutligen också upp handen. Fem hade ingen åsikt eller så ville/vågade de inte att ta ställning. En AT-läkare svarade: ”Jag var ingen människa när jag var tio veckor gammal.” På frågan: ”Vad var du då?”, blev svaret: ”Ett foster!” ”Men du var väl ett mänskligt foster?”, frågade barnläkaren Andrea Kischkel. AT-läkaren funderade en liten stund, skakade på huvudet och upprepade bestämt: ”Jag var inte en människa!”

Mycket märkligt att läkare, med medicinsk utbildning, kan ha så olika åsikter om en så grundläggande fråga. Utan skolning vet de flesta människor att det finns bara ett sanningsenligt svar: ”Vid befruktningen”.

AT-läkarens svar belyser på ett skrämmande sätt hur den ideologiska indoktrineringen har lett till en avhumanisering av ofödda människor!

Gullan Malmquist, styrelseledamot Kristna Värdepartiet
Andrea Kischkel, överläkare

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (44)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.