"I SDU:s Sverige står ordförande Jessica Ohlson vid spisen"

- 14/09/2015, 10:46 -
Filip Jovicic (LUF) och Sara Ivarsson (LUF) ifrågasätter SDU:s beslut om att motsätta sig samkönade äktenskap.
1 av 3

Filip Jovicic (LUF) och Sara Ivarsson (LUF) ifrågasätter SDU:s beslut om att motsätta sig samkönade äktenskap.

Privat / Privat

Sara Ivarsson är distriktsordförande för LUF Uppsala.
2 av 3

Sara Ivarsson är distriktsordförande för LUF Uppsala.

Privat

Filip Jovicic är vice distriktsordförande för LUF Uppsala.
3 av 3

Filip Jovicic är vice distriktsordförande för LUF Uppsala.

Privat

Filip Jovicic (LUF) och Sara Ivarsson (LUF): "SDU verkar ha en lite skev uppfattning om vad ett äktenskap faktiskt är".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

"Ett äktenskap är ett förbund mellan man och kvinna, har så alltid varit och ska så förbli. Vissa traditioner måste bevaras", så formulerar sig Sverigedemokratisk ungdoms (SDU) nya ordförande Jessica Ohlson på Twitter, angående förbundets kongressbeslut att avslå en motion om rätten till samkönade borgerliga äktenskap.

SDU verkar för det första ha en lite skev uppfattning om vad ett äktenskap faktiskt är. Sverige är ett sekulärt land, på vilket följer att staten är sekulär. I en sekulär och juridisk mening finns det inget som talar för att äktenskapsbalken är eller bör vara centrerad till ett förbund mellan man och kvinna, om man vill föra en logisk och rationell argumentation som inte baserar sig på HBTQ-fobi. Här följer några tips på passande frågor som SDU också kan driva så att de lever som de lär:

Till en början kan deras nyvalda ordförande Jessica Ohlson avgå. Kvinnor har traditionellt sett inte haft maktpositioner i samhället och så ska det förbli. Vissa traditioner måste bevaras.

Varför ska kvinnor ens ha makt över sina liv? Placera den kvinnliga delen av befolkningen framför spisen (gärna med ett röd/vitt-rutigt förkläde). Där har de stått länge (med undantag för ett antal decennier från 1900-talet fram till i dag) och det ska så förbli. Vissa traditioner måste bevaras.

Slutligen: Punktbeskatta skiten ur rosa killkläder och blåa tjejkläder. Killar har blått, tjejer har rosa, det har alltid varit så och så ska det förbli. Vissa traditioner måste bevaras.

Okej, visst. Det är ju faktiskt endast vissa traditioner som ska bevaras. Då blir argumentationen genast klurigare. Vi undrar varför det just är individer som råkar förälska sig i individer av samma kön som ska ge upp sina rättigheter till förmån för traditioner? Var dras gränsen för vilka traditioner som är värda att bevara?

Vill SDU återinföra ståndssamhället? Avskaffa kvinnlig rösträtt? Återinföra en statsreligion? Ge kungen makten i stället för riksdagen? Hålla kvinnor kvar i hemmet? Observera att detta är retoriska frågor som helst inte ska besvaras med "ja".

Liberala Ungdomsförbundet vill varken bromsa eller backa samhällsutvecklingen – tvärtom. Vi vill att äktenskapsbalken förblir könsneutral, och i framtiden också gärna antalsneutral. Det är inte överhuvudtaget statens uppgift att moralisera kring personers privatliv – särskilt inte när det kommer till något så grundläggande som val av partner/partners.

Filip Jovicic, vice distriktsordförande LUF Uppsala
Sara Ivarsson, distriktsordförande LUF Uppsala