​Barn har också rätt till yttrandefrihet, precis som vuxna

- 20/09/2015, 14:12
Ylva Mårtens svarar på den kritik som bland andra Dagens Media rapporterade om.
1 av 4

Ylva Mårtens svarar på den kritik som bland andra Dagens Media rapporterade om.

Kenny Bengtsson/Faksimil

Ylva Mårtens
2 av 4

Ylva Mårtens

Kenny Bengtsson/Sveriges Radio / Kenny Bengtsson/Sveriges Radio

Screenshot på Dagens Medias artikel
3 av 4

Screenshot på Dagens Medias artikel

Faksimil

Leo Gerdén, 12.
4 av 4

Leo Gerdén, 12.

Privat

Ylva Mårtens: "Om vi lät barn och unga komma till tals mer skulle vi kunna förhindra många svåra saker i deras liv. Då skulle vi få veta mycket tidigare vad som händer i barnens värld"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Med stor förvåning läser jag olika twitterinlägg som handlar om att Leo Gerdén, som är medlem Centerpartiets ungdomsförbund fått en artikel publicerad på Nyheter24. Han är för ung! ”Oerhört omdömeslös publicistik när @Nyheter24 publicerar förmodat "kontroversiell" debattartikel från 12-åring” skriver Eric Rosén, chefredaktör för politism.se. ”Äckligt cyniskt: Nyheter24 låter en 12-ÅRING skriva en debattext om varför han inte är feminist" skriver Daniel Swedin, ledarskribent hos Aftonbladet.

Av Sveriges 9 miljoner invånare är mer än 2 miljoner under 18 år. Barn och unga har precis som vuxna yttrandefrihet. Barn och unga har rätt att komma till tals i radio, tv och annan media. Det finns inga speciella regler för dem. Sveriges grundlag om yttrandefrihet har inga åldersgränser. Det är en mänsklig rättighet även för medborgare under 18 år. Den här rätten finns förtydligad i FN:s konvention om barnets rättigheter i artiklarna 12, 13 och 14.

”12.1: Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 13.1: Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 14: Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”

Den här sidan av barnkonventionen tonas ofta ner, vuxenvärlden brukar poängtera den skyddande sidan mer än barns rätt till inflytande. Men i själva verket väger de båda sidorna lika tungt. Även i Föräldrabalken 6 kap. 11§ står det att föräldrar måste ta hänsyn till barnets vilja och synpunkter: ”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall där vid i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål”. Både Föräldrabalken och FNs konvention om barnets rättigheter betonar att vuxna ska ta hänsyn i takt med barnets stigande ålder och mognad. En 12- åring har givetvis högre mognad än en 6-åring. Alla åldrar och alla individer måste bedömas var för sig.

Jesper Dahl undrar i sitt twitterinlägg om det är lagligt att publicera en 12-årings åsikter. Komikern Magnus Bertnér ironiserar och beskriver Leo Gerdén som en ”liten stackare” som CUF har fått tag på och påstår att det är barnarbete att en 12-åring skriver en debattartikel. Joachim Holst tycker ”att barn ska få växa upp i all sin oskyldighet” och Hanna Fridén vet redan nu ”att det inte kommer bli kul för det här barnet”. Förhållningssättet att bara vi skyddar barnen tillräckligt mycket så blir de inte mobbade. Jag tror tvärtom, om vi lär barnen att stå för sina åsikter och argumentera för dem blir de starka. Hur var de här twittrarna själva när de var 12 år? Minns de något? Twittrarnas omsorg om Leo Gerdén vittnar om något som är väldigt vanligt bland vuxna – att vi ofta underskattar de ungas kompetens och förmåga.

Uttrycket ”att barn ska få vara barn” kan i all sin välmening bli nedsättande om vi inte förstår det står i barnkonventionen och föräldrabalken ta hänsyn i takt med barnets stigande ålder och mognad. Nils Funcke, journalist och yttrandefrihetsexpert uttrycker det så här i min bok Vad säger barnen? ”Från den stund ett barn kan artikulera sig så omfattas hen av Regeringsformens skydd både vad gäller yttrandefrihet och integritet. När det gäller integriteten träder den rätten in redan innan barnet kan artikulera sig. Det är ingen grundläggande skillnad mellan barn och vuxna. Skillnaden uppstår i hur media hanterar ovana intervjupersoner.”

Regeln, på flera tidningar, till exempel Expressen och Dagens Nyheter om att alla reportrar alltid måste ha föräldrarnas tillstånd när de ska intervjua barn och unga under 18 år är ett eget påhitt av redaktionsledningen. Det finns ingen lag som säger att en reporter måste be föräldrar om tillstånd för att intervjua barn eller publicera debattartiklar. Även om det ofta är bra att föräldrar är informerade. Regeln har kommit till för att inte tidningen ska bli kritiserad och anmäld.

Men föräldrar äger inte barnens yttrandefrihet. Och är inte alltid de bästa garanterna. Uppgiften för för oss journalister är att värna barns yttrandefrihet. De pressetiska reglerna för press, radio och tv innehåller inga särskilda anvisningar om hur journalister ska förhålla sig när de intervjuar barn och unga under 18 år. Men det krävs känslighet och omdöme i varje enskild situation och för varje enskilt barn och av varje enskild reporter. Att vara närvarande och inte ha för bråttom. Att vi underskattar och förminskar barn och ungdomar är ett av våra stora samhällsproblem.

Om vi lät barn och unga komma till tals mer skulle vi kunna förhindra många svåra saker i deras liv. Då skulle vi få veta mycket tidigare vad som händer i barnens värld.

Ylva Mårtens,
Radiojournalist

ÄR DET RÄTT AV NYHETER24 ATT PUBLICERA TEXTER AV PERSONER UNDER 18?